Způsob výuky v období 5. 10. 2020 – 16. 10. 2020


Z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 5. 10. 2020 na naší škole probíhat teoretická výuka distanční formou a praktická výuka bude zajištěna v nezměněné podobě, tj. prezenční formou. Toto opatření je pro regiony, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, (tedy i Opavsko), platné na období 14 dnů.

Upozorňujeme, že po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.

Zákonem je nyní nově stanovena:

  1. a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty,
  2. b) povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.

Pravidla pro vzdělávání, hodnocení a omlouvání absence budou školou zaslány všem žákům, studentům a zákonným zástupcům prostřednictvím komunikačního systému Komens v programu Bakaláři. Provoz sekretariátu školy zůstává nezměněn. Dokumenty k výuce na dálku naleznete na stránce – zde.
S pozdravem a přáním zdraví a optimismu.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy