Žáci učí děti


V průběhu školního roku se žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku přírodovědného lycea a žáci třetího ročníku oboru  chemik-operátor podíleli na realizaci projektu Místní akční skupiny Opava s názvem „Žáci učí děti“. Cílem tohoto projektu bylo vzdělávání dětí mateřských škol v oblasti polytechnické. Přírodovědné vzdělávání bylo realizováno ve třech mateřských školách, v MŠ Eliška v Opavě, MŠ Vávrovice a MŠ Hradec nad Moravicí. V každé z mateřských škol byly realizovány následující témata: Třídíme hliník, Poznáváme stromy podle listů a plodů, Svět pod mikroskopem, Svět pod lupou, Víte co pijete?, Stromy a jejich květy a Vodní hmyz. Chemické vzdělávání proběhlo v MŠ Srdíčko v Opavě, MŠ Otice a MŠ Olomoucká v Opavě. V těchto mateřských školách byly realizovány programy: Chemické sklo a OOPP, Chemické divadlo, Chemické reakce, Dělení látek, Efektní chemické pokusy a Acidobazické reakce.