Vítězství v soutěži „Ekologická škola Moravskoslezského kraje“


Naše škola zvítězila ve velmi ceněné  soutěži a získala prestižní titul „Ekologická škola Moravskoslezského kraje“. Do 13. ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se za školní rok 2018/2019 přihlásilo celkem 52 škol. Z toho bylo 9 mateřských, 28 základních a 15 středních škol. V kategorii středních škol  ocenění získala Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola z Opavy. Titul obdržela za komplexní systém ekologických aktivit a spolupráci s mateřskými a základními školami. Akce „Dny mláďat a Dny země“ spolu s „Bylinkovou akademií“, které škola organizuje, ročně navštíví tisíce lidí.

„Kromě certifikátů Ekologická škola získala každá oceněná škola také poukaz v hodnotě 35 tisíc korun na nákup pracovních pomůcek, vybavení na zahradu, knih nebo například laboratorního vybavení pro přírodovědné účely,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.