Vernisáž výstavy


Zveme Vás prostřednictvím níže uvedené pozvánky na vernisáž výstavy s názvem Neztratit víru v člověka. Výstava má za úkol představit dětem a mladým lidem různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich šesti tehdejších vrstevníků. Jejím záměrem je přiblížit především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou.  Naší škole se podařilo tuto výstavu získat od Židovského muzea v Praze a domníváme se, že by se mohla stát přínosem nejen pro naše studenty, ale i žáky ZŠ, odbornou i širokou veřejnost. Rádi Vás na prezentaci výstavy i kdykoliv v měsíci březnu (po předběžné domluvě) uvítáme.