Veřejný parkurový trénink Hradec nad Moravicí


V sobotu 5. 10. 2019 se členové našeho jezdeckého kroužku zúčastnili veřejného parkurového tréninku v areálu JK Romer Hradec nad Moravicí. Pod dozorem všech tří instruktorek si Kateřina Šmalcová s Ankarou a Natálie Kokešová s Piere Cardinem přeskákaly každá dva parkury různé obtížnosti. Mladší členky kroužku přijely jezdkyně povzbudit a pomoci s koňmi,  při té příležitosti se zde seznámily s pravidly a chováním na oficiálních jezdeckých akcích. Všichni si užili den s koňmi a domů odjeli s nově nabitými zkušenostmi.