Zkoušky z profesních kvalifikacíZkoušky z profesních kvalifikací

Škola je dle zákona 179/2006 Sb. autorizovanou osobou, která je oprávněná provádět zkoušky z níže uvedených profesních kvalifikací.

 Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství ČR
 Seznam profesních kvalifikací:
 Kvalifikační úroveň 4
Č.  Název kvalifikace Kód Cena zkoušky
1.   Agronom pro okopaniny  41-096-M  6 050 Kč
2.  Agronom pícninář  41-097-M  6 050 Kč
3.  Agronom pro olejniny  41-075-M  6 050 Kč
4.  Agronom pro obiloviny  41-070-M  6 050 Kč
5.  Zootechnik pro chov ovci a koz  41-109-M  6 050 Kč
6.  Zootechnik pro chov prasat  41-072-M  6 050 Kč
7.  Zootechnik pro chov skotu  41-071-M  6 050 Kč
Kvalifikační úroveň 3
Č.  Název kvalifikace Kód Cena zkoušky
1.  Ovocnář  41-005-H  4 700 Kč
2.  Školkař  41-006-H  5 300 Kč
3.  Sadovník  41-007-H  5 300 Kč
4.  Florista  41-008-H  6 000 Kč
5.  Zelinář  41-009-H  4 100 Kč
6.  Květinář  41-037-H  4 700 Kč
7.  Krajinář  41-038-H  5 300 Kč
 Kvalifikační úroveň 2
 Č.  Název kvalifikace Kód  Cena zkoušky
1. Údržba veřejné zeleně  41-033-E  3 250 Kč
 Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Seznam profesních kvalifikací:
 Kvalifikační úroveň 3
 Č.  Název kvalifikace  Kód  Cena zkoušky
 1.  Chemik pro obsluhu zařízení  28-033-H  8 700 Kč

Postup přihlášení se ke zkoušce
1. Žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání.

2. Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku.

 3. Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky.

4. Zkouška z profesní kvalifikace se koná formou písemnou, ústní a praktickou.

5. Po úspěšném absolvování zkoušky žadatel obdrží „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ s celostátní platností.

Bližší informace Vám podá:
Mgr. Vlastimil Dluhoš, mobil: 736 765 518
e-mail: dluhos.vlastimil (zavináč) seznam.cz

Přihláška ke zkoušce ke stažení – zde!