Kurz zemědělských činnostíKurz pro výkon obecných zemědělských činností

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Místo vyučování kurzu Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího vzdělávání Kurz pro výkon obecných zemědělských činností č.j. 37 061/2008-18010
Délka studia 300 hodin + závěrečná zkouška
Cena kurzu 13.000,- Kč (kalkulace v září 2019)
Cena zkoušky v rámci kurzu
Minimální počet účastníků 10 účastníků
Termín zahájení začátek měsíce října daného roku
Doba výuky od října do konce března následujícího roku
Získané osvědčení Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
Forma studia prezenční – 8 hodin výuky vždy v sobotu
                                                  Další informace 
Cílová skupina mladí zemědělci, zájemci o zemědělskou
problematiku
Vstupní požadavky na
uchazeče
minimálně základní vzdělání
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Nejsou stanoveny


Předměty a jejich dotace hodin 

Předmět

Hodiny

Pěstování zemědělských plodin

40

Chov hospodářských zvířat

40

Ekonomika podnikání

40

Zemědělská technika

24

Základy práce s informační technikou

16

Základy zemědělského práva

12

Základy bezpečnosti a hygieny práce

4

Ekologické hospodaření

8

Zpracování projektu

14

Praxe

104

Celkem

300

 
Organizační záležitosti

Časový průběh zkoušky bude upřesněn dodatečně s dostatečným časovým předstihem.

Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:
– obhajoba zadaného absolventského projektu
– teoretická zkouška – písemný test

Témata absolventských projektů budou zadána nejpozději do konce měsíce prosince.

Teoretická zkouška je tvořena testem o celkovém počtu 70 otázek. U každé otázky jsou 3 odpovědi, z nichž jedna je správná. Doba na vypracování testu je 120 minut.

Obhajoba projektu je omezena dobou do 30 minut.

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutno uspět v obou částech závěrečné zkoušky a předložit deník praxe.

Po úspěšném zvládnutí závěrečné zkoušky obdrží účastník Osvědčení.


Kontakty a informace

Ing. Jiří Kašný
tel.:     553 760 502
mobil:  733 595 526
e-mail: jiri.kasny (zavináč) zemedelka-opava.cz

přihláška ke stažení – zde!