Florista1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání

Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Místo vyučování kurzu Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího vzdělávání Florista (41-008-H)
Délka studia 100 hodin + 12 hodin zkouška
Cena kurzu 9.000,- Kč
Cena zkoušky 2.500,- Kč (v rámci konání kurzu)
Minimální počet účastníků 8 účastníků (max. 12)
Termín zahájení Bude upřesněn dle počtu zájemců
Doba výuky Bude stanovena dle dohody
Získané osvědčení 1. Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
2. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace s celostátní platností – (po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky)
Získaná kvalifikace Florista (41-008-H), dle národní soustavy kvalifikací
Forma studia Prezenční (všední dny- 8 hod. výuky + soboty 10 hodin výuky)
                                                  Další informace 
Cílová skupina Pro zájemce, kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat květiny, pro ty, kteří potřebují splnit dílčí kvalifikaci a věnovat se oboru profesionálně
Typ programu dalšího vzdělávání Příprava na získání dílčí kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.
Vstupní požadavky na  uchazeče Minimálně základní vzdělání
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Nejsou stanoveny
Osobnostní požadavky Odolnost při senzorické zátěži, rozlišování tvaru předmětů, rozlišování barev a barevných odstínů


2. Učební plán

Florista

 Název modulu   Kód

  Hodinová dotace

   Ukončení
modulu teorie praxe samostudium    modulu
POVINNÉ MODULY
Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním mat.

M1

7

  TPZ*

Uplatnění základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin

M2

3

14

  TPZ

Seřizování, ošetřování a údržba nářadí, jeho využívání v aranžmá

M3

2

5

TPZ

Základní vazačské práce

M4

5

32

TPZ

Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

M5

0

20

TPZ

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

M6

3

2

TPZ

Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků. nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží

M7

3

4

TPZ

23

77

   Součet

              100

   Celkem

 *TPZ – Teoreticko-praktická zkouška

3. Kontakt, dotazy, bližší informace

Mgr. Vlastimil Dluhoš
tel.: 553 760 525, mobil: 736 765 518, e-mail: dluhos.vlastimil (zavináč) seznam.cz

Přihláška ke stažení – zde!
Přihlášku je možné zaslat poštou nebo elektronicky na výše uvedený kontakt