ChemikChemik pro obsluhu zařízení ve farmaceutickém průmyslu

1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání
Pořádající organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Místo vyučování kurzu Purkyňova 12, 746 01  Opava
Název programu dalšího vzdělávání  Chemik pro obsluhu zařízení ve farmaceutickém průmyslu
Délka studia 250 hodin
Cena kurzu 5.000,- Kč
Cena zkoušky 2.500,- Kč (zkouška z profesní kvalifikace Chemik pro obsluhu zařízení kód: 28-033-H) po ukončení kurzu
Minimální počet účastníků 20 účastníků
Termín zahájení Bude upřesněn dle počtu zájemců
Doba výuky Bude stanovena dle dohody
Získané osvědčení po ukončení kurzu 1. Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
Získaná kvalifikace Chemik pro obsluhu zařízení kód: 28-033-H po úspěšném složení zkoušky
Forma studia Prezenční
                                                  Další informace
Cílová skupina Pro zájemce, kteří chtějí  získat vzdělání ve farmaceutickém/chemickém oboru.
Vstupní požadavky na uchazeče – minimálně základní vzdělání
– lékařské vyjádření o zdravotním stavu uchazeče
– uchazeč je starší 18 let, tělesně a duševně způsobilý
– uchazeč je zařazen do kurzu na základě řádně a zcela
vyplněné přihlášky
Možnosti pracovního uplatnění absolventa Při výkonu povolání v chemických a farmaceutických provozech na typových pozicích:
– chemik operátor
– farmaceutický operátor
– operátor seřizovač
– skladový operátor ve farmaceutickém/chemickém průmyslu
  Kurz je zahájen a vyučován ve spolupráci s firmou TEVA Czech Industries, s. r. o.

2. Učební plán

Chemik pro obsluhu zařízení ve farmaceutickém průmyslu

 Název modulu   Kód

  Hodinová dotace

   Ukončení
POVINNÉ MODULY
Aplikace znalostí fyzikálně chemických principů a pravidel při farmaceutických procesech  M1 22 10 zkušební test
Řízení technologických procesů ve farmacii

M2

23

 5

zkušební test

Měření fyzikálně-chemický veličin

M3

20

zkušební test

Normy a pracovní instrukce pro obsluhu řízení technologických procesů ve farmacii  M4  32  zkušební test
Příprava a úprava chemických látek a surovin pro procesy farmaceutických výrob podle výrobní a analytické dokumentace  M5  10  zkušební test
Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace  M6  0  60

ústní zk.,

prakt.

předvedení

Obsluha technologických zařízení jednotlivých výrobních operací a chemických procesů  M7  0  60 ústní zk.,prakt.

předvedení

BOZP, hygiena práce, požární prevence a ochrany a životního prostředí  M8  8  zkušebnítest
             250 Celkem

3. Kontakt, dotazy, bližší informace

Mgr. Vlastimil Dluhoš
tel.:     553 760 525
mobil:  736 765 518
e-mail: dluhos.vlastimil (zavináč) seznam.cz

Zařazení do databáze žadatelů – zde!
Přihlášku je možné zaslat poštou nebo elektronicky na výše uvedený kontakt