SŠ – Vzdělávací programyStudijní směry

Propagační materiál – SWF

Propagační materiál – PPT

Učební obory:

tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou
středoškolské vzdělání (maturitu) lze získat absolvováním dvouletého nástavbového studia

Maturitní obory:

čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou
absolventi mohou pokračovat ve studiu na kterékoliv VOŠ nebo VŠ

Nástavbové studium

dvouleté s maturitní zkouškou