Závěrečná a maturitní zkouškaBližší informace ohledně konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/21 můžete nalézt na adrese Cermatu – zde.

Témata maturitních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka budou dostupná po zveřejnění novely Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení profilové maturitní zkoušky 2021

Písemná část zkoušky:
písemná práce z českého jazyka
písemná práce z cizich jazyků

Ústní část zkoušky:
ústní zkouška z českého jazyka a literatury
ústni zkouška z cizího jazyka
seznam okruhů k ústní maturitě z cizího jazyka dle oborů
školní seznam literárních děl platný od 26.8.2020

 

Témata a okruhy k maturitní zkoušce


Témata a okruhy k závěrečné zkoušce


Maturitní práce – Přírodovědné lyceum

Přehled  témat ročníkových prací

2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016 2016/ 2017