Kontakty prevenceMagistrát města Opavy www.opava-city.cz

Odbor sociálních věcí

OSPOD , Krnovská 71C, Opava

Vedoucí odboru sociálních věcí:
Mgr. Judita Kachlová
judita.kachlova (zavináč) opava-city.cz 553 756 722

Vedoucí oddělení SPOD:
Bc. Šárka Holowczáková
sarka.holowczakova (zavináč) opava-city.cz 553 756 660
Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí

Kurátoři pro mládež:
Mgr. Michaela Biová michaela.biova (zavináč) opava-city.cz 553 756 648
Bc. Veronika Vlková, DiS. veronika.vlkova (zavináč) opava-city.cz 553 756 676
Mgr. Bc. Petra Štenclová petra.stenclova (zavináč) opava-city.cz 553 756 727
Bc. Nelly Svobodová nelly.svobodova (zavináč) opava-city.cz 553 756 678
Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost
Domácí násilí:
Bc. Kateřina Gebauerová, DiS. 553 756 677
Domácí násilí, syndrom CAN

Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71C, Opava
Martin Lévay Martin.levay@opava-city.cz 553 756 679
Práce v terénu, pomoc, doprovod, řešení situací.

Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava

Bc. Dagmar Polášková
dagmar.poláškova (zavináč) opava-city.cz 553 756 725
Poradenství v oblasti protidrogových závislostí a předcházení kriminál. jevů

Obecní úřady Opavska

Vítkov, nám. J. Zajíce 4, 749 01 www.vitkov.info
Vedoucí odboru sociálních věcí:
Mgr. Hana Klapetková klapetkova (zavináč) vitkov.info 556 312 222
Kurátorka pro mládež:
Bc. Nelly Svobodová  svobodova (zavináč) vitkov.info 556 312 220
Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost
Odbor sociálně právní ochrany dětí:
Bc. Adéla Ambrožová, ambrozova (zavináč) vitkov.info 556 312 226
Péče rodičů o děti, úprava vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí

Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 www.hlucin.cz
Kurátorka pro mládež:
Bc. Judita Stočková, stockova (zavináč) hlucin.cz 595 020 305
Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost
Sociální péče a sociální prevence:
Mgr. Bc. Anna Kačmařová kacmarova (zavináč) hlucin.cz 595 020 226
Romská a protidrogová problematika, prevence kriminality, sociální práce s klienty

Kravaře, Náměstí 43, 747 21 www.kravare.cz
Vedoucí odboru sociálních věcí:
Bc. Irena Uličková socialni (zavináč) kravare.cz 553 777 927

Justice

Státní zastupitelství, Lidická 23, Opava
podatelna (zavináč) osz.opa.justice.cz 553 607 612
Státní zástupkyně: JUDr. Yvetta Mališková 737 774 792

Probační a mediační služba, Olomoucká 8/14, Opava
Mgr. Dušan Beyer Olomoucká 8, Opava
dbeyer (zavináč) pms.justice.cz 734 362 939, 553 650 651, 553 650 435, 553 791 495

Poradna pro oběti trestných činů:
Mgr. Petr Tesař, ptesar (zavináč) pms.justice.cz, 553 650 788  čtvrtek: 7:30 – 9:30 hod
Mgr. Tomáš Bubela,  tbubela (zavináč) pms.justice.cz, 553 650 435 pondělí: 14:00 – 16:00 hod

POLICIE ČR www.policie.cz

Skupina tisku a prevence, Tyršova 26, Opava, Hrnčířská 22
Npor. Bc. René Černohorský 974 737 209
Nprap. Bc. Pavla Welnová 727 942 674, 974 737 208
krpt.op.tisk (zavináč) pcr.cz 974 737 207
Poradenství k trestné činností dětí a mládeže, trestní odpovědnost mládeže, preventivní programy, dopravní výchova

Služba kriminální policie a vyšetřování, Hrnčířská 17, Opava
Odd. kriminální policie:
Mgr. Dana Lesáková opskpv2 (zavináč) mvcr.cz 974 737 462

Obvodní oddělení
Opava: Vaškovo nám. 9 -10, 974 737 651 opoop (zavináč) mvcr.cz
Hlučín: Dr. E. Beneše 2, 974 737 701 opoophluci (zavináč) mvcr.cz
Hradec n/M. Lidická 316, 974 737 731 opoophrade (zavináč) mvcr.cz
Kravaře: Bezručova 102, 974 737 721 opoopkrava (zavináč) mvcr.cz
Velké Heraltice: Družstevní 41, 974 737 751 opoopvhera (zavináč) mvcr.cz
Vítkov: Komenského 137, 974 737 711 opoopvitko (zavináč) mvcr.cz

MĚSTSKÁ POLICIE mp.opava-city.cz

Skupina prevence, Krnovská 71A, Opava
Mgr. Petra Stonišová, 553 756 730, 731 144 927, 553 756 665
petra.stonisova (zavináč) opava-city.cz
prevence.mp (zavináč) opava-city.cz
mestska.policie (zavináč) opava-city.cz
Přednášky, besedy, preventivní programy

Školská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna, Rybí trh 7-8, Opava www.ppp.opava.cz
Ředitel:
Mgr. Ivo Schvan info (zavináč)ppp.opava.cz

Metodik prevence v PPP:
Mgr. Lucie Šimečková, simeckova (zavináč) ppp.opava.cz 733 164 832

Sociální pracovnice:
Bc. Andrea Halfarová halfarova (zavináč) pppopava.cz 553 622 768, 553 625 736, 730 855 223
Zjišťování  příčin a zvláštností ve vývoji dětí, řešení výukových a výchovných obtíží, problematika VPU, posuzování školní zralosti, profesní orientace


Středisko výchovné péče, Hradecká 16, Opava www.dum-ostrava.cz

AMBULANTNÍ
Speciální pedagog:
Mgr. Hana Eleková, svpdm (zavináč) seznam.cz 777 030 853
Psycholog:
Mgr. Mlada Otavová, 553 713 065

Individuální skupinová a rodinná terapie (problémy ve škole, rodině, gambling, experiment s drogou do 15 let,osobnostní a psychické problémy do 26 let).

INTERNÁTNÍ
Antošovická 258, Ostrava – Koblov
svpostrava (zavináč) telecom.cz 596 239 202, 605 357 518

Speciálně pedagogické centrum Srdce, Slezského odboje 5, 

Sociální pracovnice:
Bc. Ivana Celtová,
Spc.srdce (zavináč) seznam.cz 553 626 092, 739 475 123
Poradenské a terapeutické služby dětem a mládeži se zdravotním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením v regionu. Opava a Bruntál.

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené a pro žáky s vadami řeči, Olomoucká 18, Havlíčkova 1, Opava www.zrak.opava.cz
Martina Bilíková, DiS.,  spczrak.opava (zavináč) seznam.cz 553 627 004, 731 618 445

Dětské domovy

Opava, Rybí trh 41,  www.dd-opava.cz , 553 777 520
Mgr. M. Škrabal detsky-domov (zavináč) opava.cz 553 777 521
Vedoucí vychovatelka: Bc. Dana Grunerová vychova (zavináč) dd-opava.cz 553 777 522

Melč 4, www.dd-melc.cz
Ředitelka: Mgr. J. Moudrová reditelka (zavináč) dd-melc.cz 556 309 231, 606 424 451
Soc. pracovnice: Bc. Veronika Fischerová soc.pracovnice (zavináč) dd-melc.cz 556 309 231, 731 646 488

Budišov n/B., Čs. armády 718, www.ddbudisov.cz
detskýdomov.budisov (zavináč)c-box.cz 556 305 136, 777 933 206

Radkov 141, www.dd-radkov.eu
Ředitel: Ing. D. Viceník dd.dubova (zavináč) tiscali.cz 556 309 062
Soc. pracovnice: Bc. J. Prdová

Velké Heraltice, Opavská 1, www.ddheraltice.cz
Ředitel: Mgr. T. Široký skola (zavináč) ddheraltice.cz 553 663 004, 553 663 016
Soc. pracovnice:  J. Mašková
Ved. vychovatelka: Mgr. J. Bártková

Středisko volného času, Jaselská 4, Opava www.svcopava.cz

Jaselská – J. Poláková info (zavináč) svcopava 731 073 077, 553 712 100
Husova – Bc. V. Kalavský husova.otp (zavináč) svcopava.cz 553 625 356, 739 337 176
Zájmové vzdělávání, naplnění volného času. Kroužky, kurzy, akce, soutěže, tábory.

Zdravotnická zařízení

Psychiatrická léčebna, Olomoucká 88, Opava www.pnopava.cz
pnopava (zavináč) pnopava.cz  553 695 111

Odd. E pro dětskou psychiatrii
MUDr. D. Trávníčková, travnickova (zavináč) pnopava.cz  553 695 390
Sociální pracovnice:
H. Hemzalová hemzalova (zavináč) pnopava.cz 553 695 389

Odd. D pro léčbu alkoholových a nealkoholových závislostí
Primář: MUDr. L. Chvíla, Csc. chvila (zavináč) pnopava.cz 553 695 140
Sociální pracovnice:
P. Mateřánková, materankova (zavináč) pnopava.cz 553 695 421
Režimová terapie a psychoterapie pro lidi závislé na návykových látkách. Léčba je dobrovolná, vychází z motivace pacientů.

Kliničtí psychologové
PhDr. A. Strossová, Englišova 33,  553 713 523, 608 733 158
Pokud není doporučení pediatra, platba hotově.
PhDr. I. Holubová, Medical centrum, Ostrožná 27,  552 301 561
PhDr. H. Khulová, Olomoucká 2, 553 623 791
PhDr. R. Koláčková, Englišova 526, 553 760 532, 605 912 590
Platba hotově, pokud není klient pojištěn u určitých zdravotních pojišťoven.

Dětské a dorostové psychiatrické ambulance
OPAVA:
MUDr . A. Skřontová, Nám. Republiky 2, danaskkrontova (zavináč) seznam.cz,  553 711 881, 605 082 247
Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatrické péče pro děti a dorost do 19 let

OSTRAVA:
MUDr. M. Foltýnová, Na Hradbách 4, Mor. Ostrava, 596 127 612
MUDr. K. Pavlíková, FN, Ostrava-Poruba, 597 371 111, 738 141 111
kristyna.pavlikova (zavináč) fno.cz, 597 373 280
Závislosti, péče o nemocné AIDS,
každé úterý poruchy přijmu potravy
MUDr. G. Vaníková, Mephacentru, Opavská 962/39, Poruba
Gabriela.vanikova (zavináč) email.cz, 596 973 212, 596 973 213
Péče o pacienty s neurotickou, organickou, afektivní a psychotickou poruchou
MUDr. J. Svobodová, FN s P, 17. listopadu 1790, O.- Poruba, 597 373 145, 597 373 226, 597 373 314
MUDr. V. Kotková, FN Ostrava, klinika dětského lékařství, O. – Poruba, 597 373 145, 597 373 226, 597 373 314
MUDr. J. Matýs, Z. Chalabaly 2, Ostrava – Bělský les, pedopsychiatriematysj (zavináč) seznam.cz, 596 768 656

Logopedická péče
PaedDr. Kavanová, Partyzánská 4 553 730 121
PaedDr. Křížová, E. Krásnohorské 8, Opava,  553 717 708
PaedDr. Odstrčilová, Opavská 57, Kravaře, 553 672 296
PaedDr. Siwková, Ostrožná 27, Opava,  553 301 566, 777 021 490
PaedDr. Košárková, Katka, Opava 5,  553 624 412

Sociální služby

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Pekařská 4 www.cepp.cz

soc. prac. p. Bortlíková, 553 612 501, 553 622 764
Bezplatná, anonymní služba, od 15 let. Poradenství, terapie při řešení osobních, rodinných, vztahových problémů.

Centrum pro rodinu a sociální péči, Masarykova 39, Opava www.prorodiny.cz

J. Dostálová, cprop (zavináč) doo.cz, 596 174 030, 731 625 617
Prevence a motivace na podporu funkční rodiny, asistence v rodinách s postiženým dítětem

FOD – Fond ohrožených dětí, Zacpalova 27, Opava www.fod.cz

Mgr. E. Dobrušová eva.dobrusova (zavináč) fod.cz, 724 667 688
fod.opava (zavináč) fod.cz
Pomoc sociálně ohroženým rodinám s dětmi

KLOKÁNEK, Dolní Benešov, Osada míru 313, www.klokanky.cz/db

Klokanek.db (zavináč) fod.cz, 553 652 162
Mgr. H. Nalevajková, 724 667 744
Přechodná rodinná péče děti, dokud se nemohou vrátit do své nebo náhr. rodiny

ARMÁDA SPÁSY – Dům pro matky s dětmi, Rybářská 86, Opava www.armadaspasy.cz

md_opava (zavináč) armadaspasy.cz
553 714 509, 773 770 192
Sociální pracovnice:
socialni_mdopava (zavináč) armadaspasy.cz, 773 770 193
zuzana_miksikova (zavináč) armadaspasy.cz, 773 770 194
Ubytování pro matky s dětmi a těhotné ženy v krizové situaci

CHARITA OPAVA
Naděje – středisko krizové pomoci, Kylešovská 10, Opava, www.charitaopava.cz

R. Lenková, DiS. nadeje (zavináč)charitaopava.cz, 737 615 459
Ambulantní krizová pomoc lidem, kteří svou situaci vnímají jako naléhavou.

Občanská poradna, Kylešovská 10, Opava, www.obcanskaporadnaopava.cz
R. Lenkova, DiS.,  obcankaporadna (zavináč) charitaopava.cz, 553 616 437, 731 316 552
Bezplatné poradenství, informace, pomoc v oblasti sociální problematiky, bydlení, školství, práv, ochrany, práce. Poradenství obětem trestných činů.

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ

ELIM, Rolnická 21A, Opava 5 www.elimopava.cz
elimopava (zavináč) elimopava.cz,  553 653 239, 775 938 070

Krizové centrum:
Bc. Hana Šindlerová, poradna (zavináč) elimopava.cz, 775 938 077
Krizové ubytování pro oběti domácího násilí: 553 653 239
Bezplatná anonymní poradna, služby v tíživé životní situaci. Domácí násilí.

Nízkoprahové kluby:
Klub Magnet: Rolnická 21 A, Opava
Bc. A. Peterková,clubmagnetopava (zavináč) email.cz, 553 653 239, 775 591 986
Pro děti a mládež od 6 do 19 let.
Klub Na hraně: Úzká 3, Hlučín
Bc. A. Cieslar, nzdmhlucin (zavináč) elimopava.cz, 775 938 029
Pro děti „na hraně“

Dobrovolnické centrum:
J. Pirnčíková, dobrovolnici (zavináč) elimopava.cz, 775 938 077
Pomoc, přátelství, podpora, péče a prevence pro děti ve věku 6 – 15 let.

EUROTOPIA, Zacpalova 27, Opava www.opava.eurotopia.cz

Klub Modrá kočka, Hradecká 16, Opava
Mgr. M. Stuchlíková, marie.stuchlikova (zavináč) eurotopia.cz, 774 063 618
Víkendové a letní pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a s poruchami chování. Preventivní programy. Doučování dětí.

Klub Caravan: ČSL armády 43b, Krnov, caravan (zavináč) eurotopia.cz, 605 257 361

Poradenské středisko, Zacpalova 27, Opava
Vedoucí soc. služeb: Mgr. H. Sobková, Ph.D., Hana.sobkova (zavináč) eurotopia.cz, 774 883 619
Sociální pracovnice. Bc. E. Hrabalová, eliska.hrabalova (zavináč) eurotopia.cz, 730 898 476
Právník: Mgr. I. Olšovec
Právní a sociální podpora a pomoc při řešení obtížných životních situací.

Centrum inkluze, www.centruminkluze.cz
Ředitelka: Mgr. H. Tichá, hana.ticha (zavináč) centruminkluze.cz, 728 510 524
Preventivní, adaptační programy, podpora při práci se žáky cizinci, OSV, MKV,DVPP aj.

KKC „POD SLUNEČNÍKEM“, Hradecká 16, Opava, www.podslunecnikem.cz
Bc. P. Havlíčková,  k.centrum (zavináč) seznam.cz
553 718 487, 602 765 082, 602 790 208
Individuální a skupinová terapie pro lidi s problémem závislostí, krizová intervence, prevence závislostí. Poradenství v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, nácvik relax. technik. Soc.právní poradenství.

Open house – Open Street, Horní nám. 48, Opava,  www.openhousebruntal.cz
Bc. Romana Daněčková, daneckova.openhouse (zavináč) seznam.cz, openhouse (zavináč) seznam.cz, 724 033 166
Terénní pracovník kontaktuje mladé lidi od 12 – 20 let. Pomoc, poradenství, informace, akce, zábava. Alkohol, drogy, peníze.

KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA

www.kr-moravskoslezsky.cz
Oddělení mládež a sport – Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Mgr. Andrea Matějková,  andrea.matejkova (zavináč) kr-moravskoslezsky.cz, 595 622 337
Krajský školský koordinátor prevence – referent pro prevenci sociálně patologických jevů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání
Karmelitská 7, Praha 1, podatelna: posta (zavináč) msmt.cz, 234 811 111
Vedoucí oddělení:
Mgr. Martina Budinská, martina.budinska (zavináč) msmt.cz, 234 811 331
Pracovnice pro MSK:
Ing. Radka Heřmánková, radka.hermankova (zavináč) msmt.cz, 234 811 554
Prevence kriminality, dotační politika a spolupráce s krajskou institucionální úrovní
Mgr. Vladimír Sklenář, vladimir.sklenar (zavináč) seznam.cz, 234 811 698
Protidrogová prevence, certifikace programů primární prevence rizikového chování, koordinace s kraji, poradenství-prevence

Telefonní linky

Linka bezpečí, 116 111 – NONSTOP, ZDARMA, pomoc (zavináč) linkabezpeci.cz
Pro děti, mládež a studující do 26 let. Volat se dá z mobilního telefonu i z pevné linky zdarma. Pokud si nevědí rady, něčeho se bojí, mají pocit, že jim rodiče nerozumí, je mu ubližováno, trápí se kvůli lásce, mají pocit, že nic nezvládají aj. Může se to týkat rodiny, kamarádů, školy, lásky. konkrétních situací, bolesti, pocitů. Anonymní.

Linka ztracené dítě, 116 000 – NONSTOP, ZDARMA, 116000 (zavináč) ztracenedite.cz
Pro děti, mládež, dospělé, Volat se dá z mobilního telefonu  i z pevné linky zdarma. Pomoc při porušování či ohrožení práv dítěte. V situacích ztráty, útěku, pohřešování, sex. zneužívání, vykořisťování, bojíte se o něj, ubližují mu na internetu… Ohrožené dítě. Anonymní.

Linka první psychické pomoci, 116 123 – ZDARMA, Denně: 19:00 – 21:00 hod
Pomoc lidem v akutní krizi, zvažují sebevraždu, mají dlouhodobý stres, samota – je jim úzko, neví jak dál, na všechno sami, trápí se, děje se jim něco zlého, potřebují srovnat myšlenky, poradit. Anonymní.

Rodičovská linka, 840 111 234, 606 021 021, ZPOPLATNĚNO,
pomoc (zavináč) rodicovskalinka.cz,
Pracovní dny: 13:00 – 19:00 hod
Pátek: 9:00 – 15:00 hod
Pro rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky, pedagogy, dospělé. V případě výchovných či rodinných obtíží, pokud máte pdezření na patologii v chovní dítěte nebo patologickou situaci dítěte – krádeže, lži, sebepoškozování, školní problémy, rodinná situace,týrání dítěte aj. Anonymní.

Linka pro pedagogy, 841 220 220, 777 711 439, ZPOPLATNĚNO
Pracovní dny: 8:00 – 16:00 hod
Podpůrná služba pro pedagogy z celé ČR při řešení problémových výchovných situací ve školách. Hlavně pro školy, které nemají psychologa a spec. pedagoga. Linka poskytuje přímé telefonické poradenství a disponuje rozsáhlou databází kontaktů na instituce, které mohou být školami využívány. Umožňuje anonymní kontakt.

(Vypracovala Mgr. Lucie Šimečková, PPP, Opava, 2015)