Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu


Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků základních, středních a studentů vyšších odborných škol ve školách a školských zařízeních  až do odvolání. Rozhodnutí bylo provedeno  v intencích zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola a školská zařízení budou pro žáky a studenty uzavřeny, o dalším vývoji situace budou žáci, studenti a jejich zákonní zástupci pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek školy, prostřednictvím programu Bakalář apod.
Nařízení Ministerstva zdravotnictví  – zde.