Provoz DM v období 5. 10. 2020 – 16. 10. 2020


Provoz Domova mládeže bude zajištěn pro všechny ubytované žáky od neděle 16 hodin do pátku 15 hodin. Všichni ubytování žáci mají odhlášenou stravu.  Stravu si přihlaste individuálně nebo telefonicky u vychovatelek. Žáci, kteří v tomto období nebudou pobývat na DM, bude jim odečteno z ubytování adekvátní počet nocí. Sledujte  aktuality na webových stránkách školy.