Přednáška o recyklaci odpadů


Ve středu 6. března proběhla v rámci realizace projektu „Badatelství“ v aule školy přednáška o odpadech a jejich recyklátech. Lektorkou této přednášky byla Ing. Iva Janáková, Ph.D. z katedry environmentálního inženýrství VŠB.