Přednáška o likvidaci odpadů


V rámci realizace krajského environmentálního projektu „Badatelství“ se žáci druhého a třetího ročníku přírodovědného lycea zúčastnili v úterý 30. dubna přednášky „Využití biotechnologických postupů při likvidaci odpadů“. Lektorkou této přednášky byla Ing. Janáková,  Ph.D. z katedry environmentálního inženýrství VŠB.