PRAXE DO ŠKOL


29. 5. 2018 se naše škola zapojila do republikového projektu firmy SCHAUMANN ČR,  s. r. o. s pracovním názvem „PRAXE DO ŠKOL“. Učitelé školy byli proškolení na práci s programem pro výpočet krmné dávky skotu Taurinut, který firma poskytla škole bezplatně. Tato důležitá kompetence bude zařazena do výuky žáků zemědělských oborů. Za spolupráci děkujeme. Více o projektu:  zde.