Postup školy při přijímacím řízení do maturitních oborů


Sdělení MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám – zde.
Postup školy při přijímacím řízení do maturitních oborů – zde.