Aktuality

Provoz DM v období 5. 10. 2020 – 16. 10. 2020

Provoz Domova mládeže bude zajištěn pro všechny ubytované žáky od neděle 16 hodin do pátku 15 hodin. Všichni ubytování žáci mají odhlášenou stravu.  Stravu si přihlaste individuálně nebo telefonicky u vychovatelek. Žáci, kteří v tomto období nebudou pobývat na DM, bude jim odečteno z ubytování adekvátní počet nocí. Sledujte  aktuality na webových stránkách školy.

Způsob výuky v období 5. 10. 2020 – 16. 10. 2020

Z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 5. 10. 2020 na naší škole probíhat teoretická výuka distanční formou a praktická výuka bude zajištěna v nezměněné podobě, tj. prezenční formou. Toto opatření je pro regiony, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, (tedy i Opavsko), platné na období 14 dnů.

Upozorňujeme, že po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.

Zákonem je nyní nově stanovena:

  1. a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty,
  2. b) povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.

Pravidla pro vzdělávání, hodnocení a omlouvání absence budou školou zaslány všem žákům, studentům a zákonným zástupcům prostřednictvím komunikačního systému Komens v programu Bakaláři. Provoz sekretariátu školy zůstává nezměněn. Dokumenty k výuce na dálku naleznete na stránce – zde.
S pozdravem a přáním zdraví a optimismu.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


Soutěž ve sběru hliníku

Ve školním roce 2019/20 proběhl již třetí ročník mezitřídní soutěže ve sběru hliníku. Celkem se nasbíralo a vytřídilo 85,72 kg. Vítězem soutěže se stala třída 2.C. Úspěchy jednotlivých tříd ukazují následující tabulky.


Výtvarná soutěž – den zvířat 2020

Přestože se naše tradiční akce a s ní spojená výtvarná soutěž letos nemohla uskutečnit, bylo nám doručeno několik obrázků dětí z MŠ. Rádi bychom se o ně s vámi podělili a alespoň elektronickou formou je vystavujeme na webu naší školy. Téma prací „Jak zvířátka slaví“ malí umělci ztvárnili velmi hezky a určitě potěší i vás. Děkujeme za účast a autory odměníme malým dárkem.
Ing. Marie Drösslerová a Ing. Martina Kupková

 

 

 


Řemeslo má respekt

Akce „Řemeslo má respekt“, nově nabízí pro žáky oboru Zahradník prospěchové stipendium až 5.000 Kč za pololetí dle stipendijního řádu. Více informací  na webu  zde.

Firemní den Farmet v Opavě

Pozvání na polní den, zaměřený na techniku pro zpracování půdy FARMET z České Skalice. Akce se koná 24. září 2020 od 9:30 hod na pozemcích Školního statku Opava a VOD Stěbořice (za Kauflandem na Olomoucké ulici V Opavě – orientační mapka).


PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ 2021

Ve školním roce 2020/2021 Masarykova střední škola zemědělská opět organizuje přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Cílem je seznámit žáky 9. ročníků základních škol s podobou přijímacích testů a v souladu s katalogem požadavků je co nejlépe na zkoušky připravit. Náplní kurzu je tedy také opakování učiva základní školy. Kurz má tři varianty, přičemž zájemce se může přihlásit buď na celý kurz (varianta 3), nebo jen na jednu jeho část (varianta 1 nebo 2).
Varianta 1 – 6 × 90 minut – Český jazyk – 500 Kč (Mgr. Jitka Feikusová)
Varianta 2 – 6 × 90 minut – Matematika – 500 Kč (Mgr. Radka Semerová)
Varianta 3 – 12 × 90 minut – Český jazyk + Matematika – 900 Kč.
Kurz se otevře při minimálním počtu 10 žáků ve skupině. Přípravný kurz bude probíhat vždy v úterý, a to v období od 5. ledna 2021 do 30. března 2021, v čase 15:15 – 16:45.  Vyučovací předměty se budou v jednotlivých týdnech střídat – jedno úterý bude Český jazyk (90 minut), další úterý Matematika (90 minut).

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o studium na všech typech středních škol. Došlé přihlášky budou řazeny dle data přijetí platby. Počet míst je omezen.  V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím kancelář školy (tel: 555 333 003). Úhradu kurzovného proveďte do konce kalendářního roku na účet: 19-0674060237/0100 (var. symbol – rodné číslo, prvních 6 číslic). Elektronická přihláška je zde. 


Důležité informace k postupu škol v případě onemocnění Covid-19

Veškeré informace k onemocnění Covid-19 najdete na samostatné stránce v dokumentech školy nebo pod odkazem – zde.


Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady MSŠZe a VOŠ Opava ke stažení  – zákonní zástupci – zde, pedagogičtí pracovníci – zde.


Zrušení velkých akcí školy na podzim 2020

Z důvodů současné situace související s  koronavirovou  pandemii a ochranou zdraví žáků a zaměstnanců školy i návštěvníků škola ruší původně plánované akce:
  • Den otevřených dveří v rámci oslav 100. výročí školy  plánovaný na 16. a 17. října 2020 – akce je přesunuta na duben roku 2021 – bude organizována spolu se Dny mláďat a dny země 23. a 24. dubna 2021.
  • Advent na zemědělské škole plánovaný na 27. a 28. listopadu 2020 – vzhledem k charakteru akce zrušeno bez náhrady.
Omlouváme se, pokud jsme Vás zklamali. Velmi rádi bychom plánované aktivity zorganizovali, máme akce připraveny, avšak současná situace nám je nedovolí plnohodnotně uspořádat. Věříme, že se v příštím roce situace s pandemií Covidu-19 uklidní a budeme moci Vám ukázat naši krásnou, moderně vybavenou školu a pokračovat v organizací našich tradičních akcí pro širokou veřejnost.
Ing. Arnošt Klein
ředitel školy a školního statku

« Předchozí stránkaDalší stránka »