Oslava Dne Země


Dne 28. 4. 2019 pořádalo město Opava akci Oslava Dne Země. Této akce se zúčastnila i naše škola. Čtyři žákyně z třetího ročníku Přírodovědného lycea, pod vedením paní učitelky Ing. Pavelové, seznamovaly návštěvníky s dřevinami, které rostou ve školním parku.