ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V PROSINCI 2019


Den Čas Zkouška
  6. 12. 2019        8:00 h písemná závěrečná zkouška
  9. 12. 2019      13:00 h praktická závěrečná zkouška
16. 12. 2019        7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariát školy.