ORGANIZACE ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2020


Závěrečné zkoušky proběhnou v těchto termínech:

7. 12. 2020 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška,
8. 12. 2020 v 13:00 h praktická závěrečná zkouška,
16. 12. 2020 v 7:45 h ústní závěrečná zkouška.

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.