ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2020


7. 9. 2020 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška
9. 9. 2020 v 13:00 h praktická závěrečná zkouška
16. 9. 2020 v 7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.