ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019


Den Čas Zkouška
 6. 9. 2019            8:00 h písemná závěrečná zkouška
 9. 9. 2019          13:00 h praktická závěrečná zkouška
16. 9. 2019            7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc
před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat
na sekretariát školy.