Ochrana životního prostředí


Ve čtvrtek 15. listopadu se žáci 1. a 2. ročníku studijního oboru Agropodnikání a žáci 1., 2., a 3. ročníku studijního oboru Přírodovědné lyceum zúčastnili přednášky pana Jana Tomana „Ochrana životního prostředí vs. Intenzivní zemědělství v. 4.0“.