Vybavení školyProstory pro teoretickou výuku, přednášky a semináře:
Hlavní budova školy hodnocená jako skvost neoklasicistní architektury, umístěná na okraji města Opavy, v krásném parku s přilehlým areálem školního statku.

Vybavení:

 • Aula – kapacita 220 posluchačů, při stolovém uspořádání 120, vybavení ozvučovací technikou, možnost využití digitální a audiovizuální techniky, krásná historická místnost
 • Klub – kapacita 50 posluchačů, možnost pořádání přednášek, besed, využití digitální techniky
 • Kmenové třídy – 22 učeben odpovídajících rozměry a rekonstruovaným osvětlením hygienickým normám, kapacita 32 žáků, vybavení zpětnými projektorya videoprojektory
 • Chemická laboratoř – kapacita 16 žáků, laboratorní stoly a pomůcky, digestoře, váhovna, sklad chemikálií
 • Odborná učebna biologie – kapacita 16 žáků, videomikroskop, mikroskopy, biologické preparáty, rozsáhlé cenné sbírkové materiály
 • Odborná učebna řízení motorových vozidel – kapacita 32 žáků, videoprojektory, dataprojektor, počítačové vybavení, makety strojních součástí
 • Učebny pro výuku jazyků – 2 učebny s kapacitami 16 žáků, videoprojektory, počítačová síť s programy pro výuku anglického jazyka
 • Učebny odborných předmětů – 2 učebny s kapacitami 16 a 32 žáků, laboratorní vybavení, rozsáhlé sbírkové materiály
 • Laboratoř odborných předmětů – laboratoř s kapacitou 16 žáků, laboratorní vybavení
 • Učebny výpočetní techniky – 3 učebny s kapacitami 16 žáků, laboratorní vybavení
 • Velká tělocvična – rozměry 540 m2, základní vybavení pro míčové hry a gymna-stiku, nářaďovna, šatny se sociálním zázemím
 • Malá tělocvična – rozměry 150 m2, základní vybavení pro míčové hry a gymnastiku, šatny se sociálním zázemím, horolezecká stěna
 • Posilovna – kapacita 8 žáků, posilovací stroje, činky
 • Antukové hřiště – rozměry 162 m2, vybavení pro volejbal a tenis
 • Venkovní travnaté hřiště
 • Školní včelín
 • Traktory Steyer a závěsné stroje

Prostory využitelné pro praktickou výuku a cvičení:

 • Odborné učebny uvedené u teoretické výuky se využívají také pro praktická cvičení, praxe a odborný výcvik
 • Nová hala vybavená moderními dílnami, učebnami, aranžerskou dílnou s perfektním sociálním zázemím a střešní zahradou
 • Dílny – 3 dílny vybavené dílenskými stroji a nářadím
 • Prostory pro uskladnění techniky – hala, garáže
 • Autocvičiště
 • Botanická zahrada s částí systematickou a okrasnou se 120 exponáty
 • Ovocný sad – volné tvary, ovocné stěny, štíhlá vřetena, odrůdové pokusnictví
 • Zelinářská zahrada – 40 pěstovaných zelenin, pokusnictví
 • Sbírkové plochy keřů a trvalek – 80 rostlin, architektonické úpravy
 • Vřesoviště s ukázkami vřesovištních rostlin
 • Nejucelenější volně přístupná sbírka minerálů a hornin Slezska, sbírka bludných balvanů
 • Skleníkový areál – 3000 m2 – těsně sousedící se školou
 • Dendrologicky cenný park – jeden z nejvýznamějších ve městě, spolupráce s Arboretem v Novém Dvoře, popisy stromů, soutěže, elektronicky zpracované inventarizace, studie obnovy, vizualizace
 • Pozemky pro praxi pěstování rostlin a zahradnictví o rozloze 1,5 ha.