ZJEDNODUŠENÉ PROJEKTY 02_16_035
Název školy:
 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
Výzva/Hlavní cíl projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: Zjednodušené projekty 02_16_035

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007833
Výše částky schválené podpory: 1 397 742 Kč


ZPĚT NA PROJEKTY