Za prameny řekZa prameny řek protékajících městem Opavou

Grant z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora výzkumné a prů-zkumné činnosti, sledování situace – monitoring“

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na monitorování životního prostředí pramenišť řek protékajících městem Opavou a na aplikací poznatků a dovedností žáků studijních oborů Ochrana přírody a prostředí a Přírodovědné lyceum z různých oblastí teoretického vyučování. Jeho cílem je formování pozitivního a odpovědného ekologického vztahu k životnímu prostředí, rozvíjení schopností analyzovat a hodnotit problémy přírody, ověřovat metody pracovních postupů nejen v laboratoři, ale i v terénu a efektivně využívat moderních měřících, informačních a komunikačních technologií.

20. -22. října 2009 – Byla realizována první expedice projektu „Za prameny řek   protékající městem Opavou“. Žáci 3. L zkoumali prameniště řeky Moravice ve Velké   kotlině v CHKO Jeseníky. Fotografie z akce – zde.

 

27. – 29. dubna 2010 – Byla realizována druhá expedice projektu „Za prameny řek protékající městem Opavou“. Žáci 2. L prozkoumali prameniště řeky Černé Opavy v CHKO Jeseníky. Fotografie z akce – zde.


ZPĚT NA PROJEKTY