Včelařská akademie                      Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2016/2017

Název projektu: „Včelařská akademie“
Název dotační priority: Podpora aktivit ve školních zahradách. Podpora badatelsky orientovaného vzdělávání.
Kód programu: 1617/E
Evidenční číslo:
Dotace na školní rok: 2016-2017

Cíl projektu
Projekt si dal za cíl seznámit žáky základních škol s životem včel. Snaží se, aby pochopili, jakým ohromným přínosem pro nás jsou a jak funguje vztah mezi chovatelem – včelařem a včelstvem. Seznámí studenty s produkty, které člověk umí při chovu získávat a se způsoby jejích zpracování a zužitkování.

Včelařský kroužek:

Včelařský kroužek, který vznikl na škole za přispění moravskoslezského kraje před třemi lety a vychoval již řadu samostatně včelařících studentů. Jeho fungování umožňuje nahlédnout v praxi pod střechy jednotlivých úlů a ověřit si teorii v praxi. Činnost již musela být rozdělena na studenty začátečníky, kteří se s včelařením teprve seznamují a pokročilé, kteří jsou již zdatnými pomocníky vedoucího kroužku.

Každý rok si tak žáci základních škol mohli vyzkoušet vytáčení medu a rovněž každý si odnese domů skleničku pro rodiče.

Návštěva ZŠ na tvůrčí dílně – v čase předvánočním proběhly tvůrčí dílny, které byly zaměřené na zpracování produktů včel. Žáci ZŠ si ze školního medu vyrobili pro své blízké perníky. Nejprve si uhnětli medové těsto, vykrojili figurky a po upečení i vyzdobili polevou. Hotové výrobky si odnesli v dárkových krabicích pro své blízké pod stromeček.

Dne 24. 5. a 31. 5. 2017 se žáci základních škol z Mladecka a Brumovic podívali v rámci projektu „Včelařská akademie“ do včelařského centra v Chlebovicích. Zde je umístěno muzeum, které mapuje vývoj včelařství na našem území a rovněž je zde výukové centrum. Žáci se mohli seznámit s životem včel, jak prostřednictvím filmové produkce, tak bezprostředním vstupem do včelína a ukázkou úlů. Také se naučili využívat včelí produkty – proběhlo zde cvičení výroby svíček z pravého vosku a také základy výroby medoviny. Veškeré nabyté znalosti pak zúročili ve vědomostních soutěžích, za které dostávali jako odměny perníkové sladkosti.


ZPĚT NA PROJEKTY