Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce 

 

 

 

 

 

Popis projektu:
Projekt je realizován za podpory Evropské unie v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Naše škola je partnerem projektu spolupráce tří zemí – Francie (region Grand Est), Polska (region Wojewodztwo Lubelskie) a České republiky (Moravskoslezský kraj).

Cílem projektu je zapojit žáky a učně v oblasti praktického vzdělávání formou mobilit realizovaných u jedné z partnerských škol stejného odborného zaměření v každé ze zúčastněných zemí.

 

1.  mobilita učitelů Francie – Bar le Duc

Ve dnech 5. – 7. 12. 2017 proběhla 1. mobilita učitelů v partnerské školy EPL AGRO ve francouzském městě Bar le Duc. Cílem mobility bylo seznámení se vzdělávacím programem školy, vybavením a zařízením školy. Uskutečnily se návštěvy odborných pracovišť – provozu na zpracování masa, , školní farmy, stájí a jezdecké školy ve městě Verdun, minipivovaru, regionální prodejny lokálních výrobců zemědělských produktů…

Následující aktivitou projektu bude v únoru 2018 mobilita zahraničních učitelů v Moravskoslezském kraji.

 

2.  mobilita učitelů z Francie  – Opava

Ve dnech 13. – 15. 2. 2018 proběhla 2. mobilita učitelů v partnerské škole v Opavě. Za francouzskou školu se zúčastnili 4 učitelé. Cílem mobility bylo seznámení se  vzdělávacím programem naší školy, vybavením a zařízením školy. Uskutečnily se návštěvy odborných pracovišť – školního statku, drobnochovu,  nových fóliovníků, mechanizačních hal, prodejny  a specializovaných laboratoří.

Hlavními body programu byly návštěvy našich partnerů z oblasti zemědělství, proběhly exkurze v ZD Kylešovice a ZD Uhlířov včetně ukázky jejich nových bioplynových stanic, navštívili jsme soukromou farmu Grim a jejich muzeum, součástí programu byla také návštěva hřebčína v Albertovci.

S Opavou a naším regionem se měli partneři možnost seznámit během prohlídky centra Opavy, následnou návštěvou Slezského muzea, ve čtvrtek  jsme uskutečnili návštěvu Dolních Vítkovic včetně některých expozic.

Ve dnech 4. – 5. 6. 2018 proběhlo v Moravskoslezském kraji setkání regionálních koordinátorů v rámci projektu CIVEEL – více zde.

 


Mobilita žáků a učitelů školy u partnerské školy EPL AGRO v Bar le Duc – Francie

Ve dnech 7. – 13. 10. 2018 proběhla mobilita žáků a učitelů  v partnerské škole EPL AGRO v Bar le Duc, která navazovala na mobilitu učitelů z prosince 2017. Jednalo se o dva dny cestování a 5 – ti denní pobyt s programem v partnerské škole. Za naši školu se zúčastnilo 5 žáků – dva z oboru Zemědělec – farmář a tři z oboru Agropodnikání + dva učitelé školy. Cílem mobility bylo seznámení se vzdělávacím programem  školy a především účast v praktické výuce školy a jejích partnerských institucí. Během pobytu jsme měli možnost se seznámit se vzdělávacím programem školy, navštívili jsme výuku ve třídách – anglický jazyk, sociálně – kulturní vzdělávání, odborný výcvik. Z praktického hlediska jsme se účastnili výuky v oblastech, které byly pro naše žáky nové – zpracování masa, agility pro psy a výcviku koní v jezdecké škole EPL AGRO ve Verdun. Z aktivit, které jsou pro obě partnerské školy podobné jsme se zúčastnili výuky na školní farmě – chov zvířat, mechanizační práce, jízda traktorem s vlečkou atd. (viz program mobility). Součástí aktivit byly také kulturní a společenské akce, navštívili jsme památky měst Bar le Duc a Verdun, vápencové jeskyně v Pays du Borrois a taktéž probíhaly večerní sportovní aktivity. Žáci si také měli možnost procvičit praktickou znalost anglického jazyka během schůzek se svými francouzskými vrstevníky.

Program mobility – zde.
Více fotografií – zde.

 

 

Mobilita žáků a učitelů z partnerské školy EPL AGRO z Bar Le Duc – Česká republika

Ve dnech 25. – 29. 3. 2019 naši školu navštívilo 5 žáků a 2 učitelé z partnerské školy EPL AGRO z Francie. Tato mobilita navazovala na návštěvu žáků a učitelů naší školy ve Francii z října loňského roku. Jednalo se o 5 – ti denní pobyt s programem v naší škole, dva dny navíc byly určeny pro cestování z Francie a zpět. Pro naše partnery jsme si připravili program, jehož základem byla účast v praktické výuce společně se žáky naší školy, druhou část pracovního programu tvořily exkurze, převážně v zemědělských podnicích z našeho regionu a také návštěvy zajímavých míst. Navštívili jsme např. biofarmu na Kružberku, Kružberskou přehradu, ZD Hraničář v Loděnici, vesnici roku Úvalno, kozí farmu taktéž v Úvalnu, muzeum Slezský venkov a další místa. Z hlediska praktické výuky v naší škole žáci z Francie absolvovali výuku v mechanizační hale, ve školním fóliovníku, pracovali na školním statku při chovu drobných zvířat, zúčastnili se prací našeho včelařského kroužku, měli možnost si zkusit jízdu zručnosti s traktorem a vlečkou a absolvovali 2 hodiny výuky anglického jazyka (viz program mobility). Připravili jsme také kulturní a společenský program, navštívili jsme Slezské muzeum v Opavě, Dolní oblast Vítkovic a důl Landek v Ostravě.

Program mobility – zde.
Více fotografií – zde.


Video z mobility v Opavě v březnu 2019


Video ze závěrečného setkání v srpnu 2019

ZPĚT NA PROJEKTY