Šablony pro SŠ a VOŠ IIMasarykova střední škola zemědělská a VOŠ, příspěvková organizace, Opava je od 1. 02. 2020 zařazena do projektu OP VVV
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“.

Výše částky schválené podpory:  1 417 157 Kč
Řídící orgán OPVV: MŠMT ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016711
Název projektu:
 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016711 Protěž
Datum zahájení fyzické realizace projektu:
 01. 02. 2020
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2022
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Jaké aktivity jsou podporovány?

  • Šablona personální podpory – kariérový poradce
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
  • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemová výuka
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky
  • Zájmové kluby
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti
  • Aktivity zaměřené na výuku s digitálními technologiemi, včetně jejich pořízení

 

 


ZPĚT NA PROJEKTY