Rozvoj studijních oborůProjekt „Rozvoj stěžejních studijních oborů Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě formou zážitkového a zkušenostního učení“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0041
Datum realizace projektu: 1. 12. 2009 – 31. 10. 2011
Náklady projektu: 1 995 000,– Kč

Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
číslo výzvy 2,
název výzvy Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.1,
název prioritní osy Počáteční vzdělávání,
název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí, zejména praktických dovedností žáků Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě (dále v textu MSŠZe a VOŠ Opava) prostřednictvím neformálního vzdělávání.
Tématicky projekt řeší dvě zdánlivě nesouvisející oblasti, které se však prolínají samotným zaměřením této školy. Jedná se o obory, které jsou typické pro tuto školu a zároveň nemají obdobu v rámci Moravskoslezského kraje. Konkrétně pak o předměty související s chovem koní a aranžováním a vazbou květin (název projektu K2 značí=koně a květiny). Projektem řešené vzdělávací aktivity rozvíjejí stávající Školský vzdělávací program a současně jsou přímou reakcí na dotazníkovým šetřením potvrzený požadavek žáků po větším počtu hodin věnovaným praktické výuce. Projekt je také reakcí na aktuální trendy v ČR jako jsou neustále rostoucí počet chovaných koní a zdůraznění estetického cítění u obyvatel, které naplňuje právě originální   a trendové užití květin.


ZPĚT NA PROJEKTY