PROJEKT NatTechlogo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Popis projektu

Název OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
číslo výzvy: 44
název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – IPo – oblast podpory 1.1
název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
částka: 216.655.471,63 Kč

Obsahem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce SŠ a ZŠ navzájem a rovněž spolupráce škol se sociálními partnery, zejména zaměstnavateli a vysokými školami v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Jedná se především o neinvestiční podporu, která je doplněna investicemi v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ v souvislosti s realizací kurikulární reformy. Investiční podpora spočívá v modernizaci a zkvalitnění vybavení odborných učeben a laboratoří v partnerských školách. Neinvestiční podpora je zaměřena na výuku a vybavenost prostor pro výuku a na volno časové aktivity, vzdělávání PP, spolupráci škol. Obecným cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských SŠ a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v MSK. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře, odborné učebny a dílny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských SŠ.

Plakát ke stažení – ZDE

Měsíční plány aktivit a výstupy projektu

Plán aktivit 2013 ke stažení:
zari 2013rijen 2013listopad 2013prosinec 2013

Plán aktivit 2014 ke stažení:
leden 2014, unor 2014, brezen 2014, duben 2014, kveten 2014, cerven 2014, zari 2014, rijen 2014listopad 2014prosinec 2014

Plán aktivit 2015 ke stažení:
leden 2015únor 2015březen 2015duben 2015květen 2015, červen 2015

Proběhlé aktivity:
2013 – září, říjen, listopad, prosinec
2014 – leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, září, říjen, listopad, prosinec
2015 – leden, únor, březen, duben, květen, červen

Výstupy projektu:

Osmotické jevy v buňce Člověk
Uvolňování uhlíku Dopplerův jev
Chemie bez (m)učení Faradayova klec
Archimédův šroub Teslův transformátor
Atmosferický tlak Vodní smršť
Bubliny Zemětřesení

 


Realizace projektu

logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Napít se kozího mléka?
Tato otázka zněla v hlavě mnohých účastníků exkurze z řad lyceistů (3.L) a chemiků (2.C) v úterý  9. 6. 2015. Vyrazili do Beskyd a jejich první zastávkou byla kozí farma Zerlina v Hážovicích (Rožnov pod Radhoštěm). Přivítání bylo vskutku netradiční – pohled na pozadí šesti  zvědavých hnědých krátkosrstých koz, kterým bylo připojováno dojící zařízení, mnohé trochu šokoval. Pochovat si třídenní kůzlátko a vyhánět 50 členné stádo na pastvu se však každému nepoštěstí.
Ekologické hospodaření a chov pro zaměstnance firmy není pouze prací, ale životním stylem. Bylo to znát z jejich chování, z každého jejich slova. Obhospodařují 45 ha pozemků, vyrábějí sýry, jogurty, specializují se na prodej ze dvora a ekoagroturistické aktivity. Při prezentaci kozích bioproduktů se žáci seznámili s jejich výrobou. Nadšení farmáři „nakazili“  zúčastněné tak, že zahodili všechny předsudky a  ochutnávali a ochutnávali.

 


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Vliv chovu ryb na životní prostředí
Dne 5. 6. 2015 byl do výuky environmentální nauky žáků 3. ročníku přírodovědného lycea zapojen odborník z praxe Bc. Jakub Kubačka. Žáci se dověděli zajímavé informace o historii rybníkářství v České republice, o chovu ryb v minulosti a v současné době a vlivu chovu ryb na životní prostředí.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Hlavní město Praha
Žáci 2. ročníku studijního oboru Ekologie a ochrana přírody a žáci 3. ročníku oboru Chemik navštívili ve dnech 2. a 3. června hlavní město Prahu. Po prohlídce historického centra shlédli výstavu Gateway to space, Křižíkovou fontánu, muzeum lega a muzeum voskových figurín.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Workshop
27.-28. 5. 2015 – Žáci učňovského oboru Farmář se zúčastnili dvoudenní akce, která byla zaměřena na návštěvu významných národních firem v oblasti moderní zemědělské techniky. Navštívili firmu Cime, a. s., která se zabývá manipulační technikou a zastupuje firmu Merlo v ČR. Další navštívenou firmou byla firma Dagros, s. r. o., která republikově zastupuje výrobky značky Ropa. Součástí workshopu byla návštěva školního statku středočeského kraje v Poděbradech, kde si žáci a učitelé mohli vyměnit poznatky a zkušenosti z oblasti zemědělského školství.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Moravský kras
Ve dnech 26.-27. 5. navštívili ocenění žáci školy Moravský kras. První den si prohlédli jeskyni Sloupsko-šošůvskou, Balcarku a Punkevní jeskyni, propast Macochu a Arboretum ve Křtinách. Druhý den jedna skupina absolvovala speleologický kurz Rudinským propadáním a druhá skupina navštívila Vida science v Brně. Nakonec si prohlédli výstavu rybích trofejí ve Slavkově u Brna.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Terénní cvičení
Žáci studijního oboru Agropodnikání se zúčastnili ve dnech 11.-12. května terénního cvičení. Navštívili ZOO Lešná, kde absolvovali komentovanou exkurzi na téma: Voda je náš život a vypracovali pracovní listy Zoorallye. Odpoledne se podívali do hřebčína Napajedla. Druhý den následovala komentovaná prohlídka zámeckého parku Lednice, kde adoptovali mladý strom, a prohlédli si skleník. Pak navštívili Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity, kde získali informace o možnostech studia, prohlédli si skleníky a pracovní plochy.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Dny moderní techniky
30. 4. 2015 – Ve spolupráci s partnery v rámci projektu NatTech jsme připravili pro žáky zemědělských oborů přehlídku nejmodernější zemědělské techniky. Dny moderní techniky nám pomohly zrealizovat přední regionální prodejci moderní zemědělské techniky BV TECHNIKA a. s., NAVOS a. s. a 1. SLEZSKÁ STROJNÍ a. s. Žákům byly představeny špičkové stroje firem Case, Steyr, Claas, Krone, Kuhn, Sola, Einbock. Akce byla žáky, učiteli i zástupci firem hodnocena jako výtečná a splnila naše očekávání. Děkujeme spolupořadatelům za perfektní spolupráci. Další fotografie – zde.logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Modernizujeme praktickou výuku
29. duben 2015 – Pro další zkvalitnění praktické výuky jsme pořídili nový moderní stroj, tažené rozmetadlo minerálních hnojiv firmy POMOT. Tyto stroje vyrábí v licenci novozélandské firmy TRANSPREAD. Rozmetadlo škole dodala regionální firma Polagro.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Exkurze do minipivovaru v Ostravě
Ve čtvrtek dne 19. 3. 2015 se 8 žáků třídy 3. C oboru chemik – operátor zúčastnilo exkurze do prvního ostravského hospodského minipivovaru Pivovarský dům v Ostravě. Měli možnost vidět prostory, kde se vaří, kvasí a stáčí vlastní pivo Qásek. Vše bylo doplněno odborným výkladem pana majitele, který se snaží podpořit současný trend zvýšeného zájmu o malé pivovary a živé pivo. Snahou je poukázat na jiné pivní kultury a druhy piva, které u nás nejsou obvyklé, ale ve světě piva tvoří významnou část. V závěru exkurze měli žáci možnost navštívit nově otevřenou pivotéku – prodejnu českých a zahraničních piv a pivních produktů.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Zapojení odborníka z praxe v hodinách biologie
10. březen 2015 – V hodinách praktického cvičení z biologie se žáci 2. ročníku přírodovědného lycea dověděli informace o  vodních ekosystémech a výskytu organismů ve vodě. Bc. Jakub Kubačka jim vysvětlil, jak provést monitoring vodních toků a seznámil je s přehledem organismů, které ve vodě mohou spatřit. Pak žáci hledali a lovili vodní živočichy v připravených vzorcích, pozorovali je pod lupou a nakonec   určovali  pomocí klíčů.


logo_nattecho

  Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

ZOO v Olomouci
9. březen 2015 – Žáci 2. ročníku přírodovědného lycea v rámci terénního cvičení navštívili  ZOO v Olomouci. Prohlídka zahrady byla spojena s odborným výkladem a zajímavostmi o chovaných zvířatech. Pak následovala prohlídka AQUA TERRY ve Štramberku, kde žáci mohli být účastni krmení terarijních zvířat.


logo_nattecho

 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Analýza potravin
V úterý 27. ledna 2015 uspořádali v rámci realizace projektu NatTech žáci SŠ pro žáky partnerských základních škol praktické cvičení na téma „Analýza potravin“.  Žáci plnili praktické úkoly týkající se měření pH  a cukernatosti vybraných nápojů, laboratorně určovali redukční vlastnosti sacharidů, dokazovali přítomnost škrobu v běžných potravinách. Součástí klání byl také vědomostní test. Největší úspěch však u žáků sklidily bonusové úkoly „kostka cukru“ a „vitaminátor“, kde bylo úkolem odhadnout počet kostek cukru v jednotlivých potravinách a seřadit různé druhy ovoce a zeleniny podle obsahu vitamínu C. Celkovým vítězem se stala ZŠ Slavkov.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Exkurze do Macco Organigues
17. prosinec 2014 – Žáci maturitního ročníku oboru Chemik operátor navštívili díky projektu NatTech bruntálskou pobočku společnosti Macco Organiques Limited UK, s. r. o. Organizace je výrobcem čistých chemikálií pro farmaceutický a potravinářský průmysl, vyváží produkty do více než 70 zemí světa. Žáci měli možnost nahlédnout do výroby minerálních solí na bázi vápníku, hořčíku, zinku, sodíku či draslíku. Exkurze byla doplněna odborným výkladem pana Ing. Rostlislava Šostáka.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Krajské setkání metodiků
10. prosinec 2014 – Proběhlo již druhé Krajské setkání metodiků přírodovědných předmětů, tentokrát na půdě přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Setkání se účastnili pedagogové ZŠ, SŠ a také studenti 4. L. Dopoledne si vyslechli  tři přednášky z oblasti chemie, biologie a fyziky. Odpoledne si biologové mohli prohlédnout botanickou zahradu, chemici vyzkoušet zábavné chemické pokusy a fyzikové fyzikální pokusy v kuchyni.


logo_nattecho
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Studijní návštěva
9. prosince 2014 – Žáci 2. A jeli v návaznosti na diskuzní fórum na katedru rozvojových studií, která je na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Doc. Nováček žáky provedl katedrou, ukázal jim na čem se svými studenty pracuje a pozval je i na přednášku. Žáci se tak mohli vcítit do role opravdových vysokoškolských studentů, kteří se přednášky také účastnili. Ta se týkala udržitelného rozvoje a ropného zlomu.


logo_nattecho

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Exkurze do pivovaru Litovel
8. prosince 2014 – Žáci 2. C navštívili pivovar Litovel, kde se dozvěděli mnoho informací o postupu výroby piva, který se probírá v odborné technologii. Navštívili také ekologické centrum Sluňákov v Horce nad Moravou, kde si prohlédli Dům přírody a seznámili se s chráněnou krajinnou oblastí Litovelského Pomoraví.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

NatTech v TEVĚ
4. prosinec 2014 – V rámci projektu NatTech mohli žáci ZŠ Slavkov navštívit farmaceutickou společnost TEVA Industries s. r. o. V training centru jim byla představena historie a produkty firmy. S oblastí výzkumu je seznámil pan Dr. Cvak, který velmi působivě mluvil o přírodních drogách, jejich izolaci a využití v medicíně. také jim ukázal některé analytické techniky např. kapalinovou chromatografii.

Ovoce kolem nás
Ve čtvrtek 4. prosince 2014 proběhlo praktické cvičení připravené žáky SŠ pro žáky partnerských základních škol. Téma soutěžního klání bylo „Ovoce kolem nás“. Pro žáky bylo připraveno praktické poznávání ovocných stromů a odrůd jablek, následoval vědomostní test a nakonec poznávání plodů a exotického ovoce. Nejlépe si vedli žáci ZŠ Slavkov.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Analýza potravin
V úterý 2. prosince 2014 uspořádali v rámci realizace projektu NatTech žáci 2. až 4. ročníku přírodovědného lycea a oboru chemik – operátor pro žáky základních škol Den přírodovědného vzdělávání. Tématem výuky byla „Analýza potravin“. Žáci partnerských škol získali zajímavé poznatky celkově o živinách v potravě. Prakticky si vyzkoušeli některé vlastnosti sacharidů, bílkovin a vitamínů. Určili si kvalitu medu. Stanovili si obsah vitamínu C v citronce, zjistili teplotu koagulace vaječné bílkoviny a proměřili pH a cukernatost běžně dostupných nápojů.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Bodies Revealed
18. listopadu 2014 – Žáci 3. ročníku přírodovědného lycea a vybraní žáci ze ZŠ Neplachovice a ZŠ Opava Otická navštívili výstavu Bodies Revealed v Brně, která představuje lidské tělo v celé jeho složitosti i kráse.

 


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Plody ovocných stromů
13. listopad 2014 – Žáci 3. a 4. ročníku přírodovědného lycea a žákyně 3. ročníku učňovského oboru Zahradník uspořádali v rámci realizace projektu NatTech pro žáky základních škol Den přírodovědného vzdělávání. Tématem výuky byly „Plody ovocných stromů“. Žáci partnerských škol získali zajímavé poznatky o živinách v ovoci, exotickém ovoci, semenech a plodech rostlin, základních pomologických znacích šesti odrůd jablek a určování ovocných stromů ve školním sadu.


logo_nattecho„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Udržitelný rozvoj – ústup nebo rozvrat?
6. listopad 2014 – Žáci prvního a druhého ročníku oboru chemik-operátor a žáci druhého ročníku agropodnikání se zúčastnili diskuzního fóra s odborníkem na udržitelný rozvoj panem Doc. RNDr. Pavlem Nováčkem, CSc. z katedry rozvojových studií UP v Olomouci. Žáci se dozvěděli mnoho o udržitelném rozvoji a měli možnost nad danou problematikou diskutovat. V prosinci budou mít možnost navštívit katedru rozvojových studií, kde nás pan docent provede a umožní nám bližší náhled na výzkumné zaměření, které tato katedra řeší. Je to jedna z úplně nových kateder, která na UP vznikla v nedávné době.


logo_nattechoPodpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Pasivní dům Intoza
4. listopad 2014 – Získat základní informace o pasivním domě se rozhodli žáci 1. a 2. ročníku přírodovědného lycea a ochrany přírody, kteří navštívili Intozu Ostrava. Tento dům patří mezi první postavené pasivní instituce v ČR. Měli také možnost se zúčastnit besedy o netopýrech, která probíhala v přednáškové síni pasivního domu.


logo_nattechoPodpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Terénní cvičení
Žáci partnerské školy ZŠ Neplachovice se zúčastnili ve dnech 21. – 22. října 2014 terénního cvičení organizovaného studenty přírodovědného lycea. Vyzkoušeli si monitoring vody, půdy a ovzduší v terénu, navštívili jeskyni Na Pomezí, přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, zámek a papírnu ve Velkých Losinách.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Potok nebo stoka?
21. říjen 2014 – Žáci partnerských základních škol, prezentovali své výsledky badatelského měření, které bylo zaměřeno na čistotu potoků v jejich okolí. Většina potoků není podle jejich měření v dobrém stavu. Proběhla i diskuze ohledně zlepšení kvality vody v potocích. Následně šli na exkurzi do ČOV v Opavě, kde se dozvěděli, jak se odpadní voda upravuje než se pustí zpět do řeky. Ve Štáblovicích je pan starosta provedl kořenovou čističkou a vysvětlil jim, jak funguje. Na závěr proběhla soutěž ve sběru čtyřlístků. Během 10 minut se nasbíralo 35 čtyřlístků, 4 pětilístky a  2 šestilístky.

 logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Den moderní zemědělské techniky
14. říjen 2014 – žákům školy byla v rámci projektu NatTech představena nejmodernější zemědělská technika. Akci připravili ve spolupráci se školou a školním statkem Opava regionální firma BV –Technika, a.s. Cílem aktivity bylo předvedení moderní techniky, která se dnes využívá v zemědělské praxi. Byly zde prezentovány stroje na přípravu půdy, orbu, setí a rozmetání hnojiv. Žáci mohli sledovat jednotlivé stroje při práci, zjišťovat rozdíly mezi nimi, hodnotit práci traktorů a mnoho dalších věcí. Tímto chceme poděkovat firmě BV- Technika, a.s. za zapůjčení strojů a perfektní prezentaci.

Exkurze do Vizovic
14. říjen 2014 – studenti 4. ročníku oboru Chemik operátor navštívili společnost Rudolf Jelínek, která se zabývá procesem kvašení a výrobou ethanolu ve formě destilátů. Studenti shlédli celý proces výroby doplněný odborným komentářem a návštěvou muzea. Ve druhé části se podívali do výrobny čokolády a čokoládových pralinek Carletti, která je součástí komplexu Jelínek ve Vizovicích.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Exkurze na přírodovědecké fakultě
9. říjen 2014 – žáci 2. a 4. ročníku přírodovědného lycea se zúčastnili studijní návštěvy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Navštívili centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, kde si prohlédli laboratoře oddělení biochemie proteinů, biofyziky a oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin.


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Význam DNA
25. září 2014 – Ve čtvrtek se žáci 2.L zúčastnili diskusního fóra s pracovníkem katedry buněčné biologie a genetiky UP Olomouc RNDr. Petrem Nádvorníkem, Ph.D. Tématem diskuse byl „Význam DNA“


logo_nattecho

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Uvolňování uhlíku
Žáci partnerských základních škol si ověřili, jak se uvolňuje oxid uhličitý z půdy. O výsledcích svých badatelských objevů se navzájem informovali dne 23. září 2014 v přírodovědné učebně MSŠZe a VOŠ. Poté si mohli vyzkoušet řadu pokusů s měřící technikou PASCO a mikroskopy. Za odměnu si na závěr mohli prohlédnout pasivní dům společnosti Intoza v Ostravě.


ZPĚT NA PROJEKTY