O medu, včelách a lidech aneb Jak se dělá medsym_logo

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2015/2016

Název projektu: „O medu, včelách a lidech aneb Jak se dělá med“.
Název dotační priority: Podpora aktivit ve školních zahradách. Podpora badatelsky orientovaného vzdělávání.
Kód programu: 1516/E
Evidenční číslo:
Dotace na školní rok: 2015-2016

Cíl projektu
Smyslem tohoto programu by mělo být maximálně žáky zapojit do dění kolem chovu včel  tak, aby se vlastní prací seznámili se stavbou úlů pro včely a vlastní činností poznali taje včelaření, seznámili se s odborníky a příklady dobré praxe v tomto, pro přírodu i člověka, jedinečném oboru.

Včelařský kroužek:

sestaven kroužek z řad žáků SŠ,  kteří se budou seznamovat s chodem a prací kolem včel během celého roku. Pomohou se sestavováním rámků ( to co nestihnou žáci ZŠ), natíráním. Budou zkoušet jednotlivé úkony při práci se včelami.

  1. návštěva ZŠ na tvůrčí dílně – ukázky a degustace různých druhů medů, popis rozdílností, vysvětlení a názorná ukázka produktů, které se vyrábějí z medu (perníky, pečené čaje….), tvorba výrobků, soutěž mezi žáky a základními školami. Tvorba receptáře výrobků z medu.

  2. návštěva ZŠ – žáci se budou podílet na sestavování konkrétního úlu (sbíjení a drátkování rámků, zatavování mezistěn), natírání nástavků a zakomponování úlů na školní zahradě.

    Další fotografie naleznete – zde!

Bude koupeno 5 úlů a tedy každá třída základní školy by mohla jeden „sestavit“. To co nestihnou, dodělají členové včelařského kroužku. Při tomto setkání se kromě práce také dozví něco ze života včel a poznají smysl jednotlivých částí úlu, seznámí se s pomůckami na chov včel.

  1. návštěva ZŠ – vysvětlení principu včelstva a jeho fungování. Role matky, dělnic a trubců. V laboratoři školy si budou moci prohlédnout a sami vypreparovat jednotlivé vývojové fáze včely – seznámit se tak s proměnou dokonalou. Činnost včel budou moci pozorovat ve svých úlech a také v pokusném proskleném úle.
  2. návštěva ZŠ – vysvětlení a názorná ukázka produktů, které nám poskytují včely (med, vosk, propolis, mateří kašička, včelí jed), zdůraznění největšího přínosu a to je opylování rostlin. Vytočení prvního medu a jeho degustace.

23. a 27. 5. 2016 se uskutečnila další část projektu podporovaného Moravskoslezským krajem „ O medu, včelách a lidech aneb Jak se dělá med“. V pondělí a v pátek vycestovaly děti našich partnerských základních škol – ZŠ Brumovice a ZŠ Otická ulice do včelařského muzea v Chlebovicích u Frýdku Místku. Žáci se zde mohli seznámit s historií včelařství, naučili se vyrábět svíčky, vyslechli přednášku učitele včelařství s videoprojekcí, vyzkoušeli si vědomostní soutěže a všichni dostali sladkou odměnu. Vše bylo velmi pěkně připraveno, muzeum má velké množství exponátů. Spokojené tváře dětí svědčily o kvalitě této exkurze.
Více fotografií – zde.

Výjezd ke včelařům nebo do včelařského muzea

určeno pro žáky SŠ oboru agropodnikání, lyceum a ochrany ŽP. Celkem 4 autobusy navštíví farmu Kolomý ve Starém městu u Bruntálu. Nejmodernější a největší provoz v ČR.

Včelařské přednášky určeny pro žáky SŠ. Odborníci budou přednášet o historii chovu včely u nás a moderních způsobech chovu.


ZPĚT NA PROJEKTY