Moderní školaProjekt „Moderní škola“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0565
Datum realizace projektu: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
Rozpočet projektu: 1 710 384,– Kč

  Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
číslo výzvy 34
IP oblasti podpory 1.5 – unit costs
název prioritní osy Počáteční vzdělávání
název oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

 

 29. říjen 2012 – Výběrové řízení Nákup ICT techniky
MSŠZe a VOŠ, Opava, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na Nákup ICT techniky.  


ZPĚT NA PROJEKTY