Mládež v akci 2012Studenti MSŠZe a VOŠ Opava jsou zpátky z Polska

Během 28. 9. až 4. 10. 2012 byla skupina čtrnácti studentů se dvěma učiteli v polské Ustroni, kde se společně se studenty z Katowického soukromého lycea učili společenský tanec a zlepšovali si vědomosti z německého jazyka.
Šest dívek a osm chlapců z České republiky se družilo s polskou mládeží při energiizérech, tanci, ale i při návštěvě 4D kina a projížďky po okolí v bryčce tažené koňmi. Každý večer byl věnován jedné zemi, kdy si skupina studentů připravila powerpointovou prezentaci a typické pohoštění dané země. Takto jsem se blíže seznámili s USA, Německem, ČR, Polskem a Anglií. Poslední večer byl v katowické škole ples nejen pro účastníky projektu, ale i místní studenty. První část plesu byla oficiální, kde česko-polské páry předvedly, co se přes týden naučily, přičemž je pozorovali jejich rodiče a učitelé. Druhá část byla spíše zábavná, připojili se i ostatní studenti a místní mládež a tancovalo se a tancovalo …
Vrátili jsem se všichni živí a zdraví, i přes večerní nepřízeň počasí.
M. Růžičková

Program setkání Energizéry
Popis setkani (Toporská) Fotografie ze setkání – zde.

ZPĚT NA PROJEKTY