Leonardo AgropuzzlePuzzle for businessmen in agriculture carrying business in a permanently maintainable way AGROPUZZLE
Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Popis projektu:
Naše škola je partnerem projektu spolupráce 5 států a 6 organizací v rámci grantové oblasti Leonardo da Vinci Partnerství pod Programem celoživotního vzdělávání. Projekt Puzzle pro agropodnikatele podnikajícího trvale udržitelným způsobem – AgroPuzzle – bude přípravou doplňujících a rozšiřujících studijních materiálů ve formě pracovního sešitu využitelného pro odborné předměty související s managementem, turistikou na venkově, službami v agropod-nikání a konverzací v anglickém a německém jazyce.

Vyučující s pracovní skupinou studentů získají také odborné informace v oblasti  kulturních památek Unesco a území Natura 2000, kde platí pro podnikatele jiná  pravidla než obvykle, navštíví konkrétní ukázky agrofarem.
Tato místa s evropskou hodnotou jednotlivých zemí partnerství doplníme o informace o podnikání trvale udržitelným způsobem v systému ekologického zemědělství a permakultury, které jsou v každém státě v jiném stupni rozvoje, ale zároveň jsou součástí důležité myšlenky trvalé udržitelnosti života, ke které směřujeme a ke které chceme v rámci pracovních materiálů vést i studenty.

Doplnění a vytvoření konverzačních odborných témat v cizím jazyce pomůže včlenit studenty do multikulturního světa Evropy a umožní jim lepší začlenění na trhu práce. Jazykové podpory obohatí hodiny cizího jazyka a doplní konverzační část o profilová témata zemědělských škol.

www.agropuzzle.eu

Koordinátor projektu:

Středná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Na lúkach 18
Levice, Slovensko
www.sposlv.szmk.sk

Partneři projektu:
Občanské sdružení Natura Opava
Edvarda Beneše 30
747 05  Opava
www.natura-opava.org                        

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Epaggelmatiki Sholi Prevezas
SKAMNOULA
48100 PREVEZA
GREECE

Zespól Szkól w Komornie
Harcerska 81
47-214 Poborszów
Polska
www.zsk.k-k.pl

Lycée d´Enseignement Général et Technologique
Agricole Auch Beaulie Lavacant
route de tarbes
32020 AUCH
FRANCE
www.epl.auch.educagri.fr


ZPĚT NA PROJEKTY