Enviromentální vzdělání Projekt „Moderní environmentální vzdělávání v přírodě“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0036
Datum realizace projektu: 1. 1. 2010 – 31. 10. 2011
Náklady projektu: 1 900 000,– Kč

Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
číslo výzvy 2,
název výzvy Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.1,
název prioritní osy Počáteční vzdělávání,
název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Projekt je zaměřen na spolupráci žáků a učitelů střední školy a partnerské základní školy s odbornými pracovníky při tvorbě vzdělávacích materiálů v 7 ucelených   oblastech environmentální výuky s využitím potenciálu dendrologicky významného školního parku. Dojde k projektovému vyučování, k tvorbě vzdělávacích modulů zaměřených na expozice přírodnin a odborné průvodcování.

Součástí je také tvorba digitálních prezentací, informačních tabulí s popisy expozic, měnitelných výstav a soutěží, provozování letní učebny v parku a klasické environmentální učebny s množstvím sbírkových materiálů a digitálních záznamů z oblasti přírody pro širokou škálu žáků základních a středních škol.

Projekt je zaměřen na tvůrčí činnost i nevšední možnosti výuky. Vede tak k dalšímu stupni pokroku ve výuce, nejen k tvorbě materiálu a výuce samotné, ale také k jejich prezentaci, propojení základního a středního vzdělávání, k prohlubování rétorických dovedností a odborných znalostí v této důležité oblasti.

  Stránky projektu:

  www.environmentalni-vzdelavani.cz


ZPĚT NA PROJEKTY