Comenius TriNaturallogo_comenius

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Popis projektu:
Tento projekt má zvýšit enviromentální znalosti kultury, ekologie a dějin. Budeme porovnávat bohatství a různost kulturního dědictví Česka, Polska a Slovenska. Popíšeme srovnatelná místa v různých regionech Evropy. Všechny získané informace zpracujeme v prezentacích, což podpoří práci studentů s digitálními médii.

Proběhnou čtyři setkání studentů – dvakrát v Česku, jedenkrát v Polsku a jedenkrát na Slovensku. Během pětidenních setkání budou studenti poznávat chráněné přírodní oblasti, projdou pohovory s různými odborníky, exkurzemi a zúčastní se čištění řeky a lesů, vytvoří čtyřjazyčné označení chráněných území. Vytvoří se fotodokumentace a prezentace z jednotlivých setkání. Budou prováděny i dílčí úkoly jako např. sázení lesa, hodnocení čistoty vody a vzduchu v okolí, tvoření dekorativních předmětů, čištění parku. Tyto dílčí úkoly bude provádět každá škola sama a zašle zprávu ostatním školám v určitém termínu.

Závěrečné setkání a evaluace proběhnou v Česku. Projektovou řečí bude němčina, aby byl tento jazyk přiblížen studentům, a také proto abychom našli jednotnou výchozí základnu. Při všech i společných aktivitách bude upřednostněna samostatná účast všech studentů v projektu.

Partnerské školy: 

Zespól szkol w Komornie
Harcerska 81
Poborszów
Polsko
www.zsk.k-k.pl

Stredná odborná škola poľnohospodárstva
a služieb na vidieku
Na lúkach 18
Levice, Slovensko
www.sposlv.edupage.org

Asociovaní partneři:
Slezské zemské muzeum
Arboretum Nový Dvůr u Opavy
Areka ZO ČSOP
Stanice mladých turistů a přírodovědců v Opavě

Přehled aktivit:
září 2008 – „Ukliďme si svět!“

Projekt Comenius se rozjel aktivitou „Ukliďme si svět“, kdy dobrovolníci celé školy uklidili okolí školy, školní park, vysázeli záhon azalek a vřesu, vyklidili  komory, odpad odvezli na skládku a také sklidili jablka v naší ovocné školce.  Vzhledem k počasí byla akce přesunuta z 25. září na pondělí 29. září, kdy sluníčko hřálo a byl jeden z krásných podzimních dnů. Organizaci práci dobrovolníků měl na starosti Kamil Ondrušák a Marcela Ondrušáková. Zúčastnilo se ale i několik dalších pracovníků školy, v čele s naším panem ředitelem. Počet účastníků se vyšplhal k číslu 96.  Fotografie z akce najdete – zde.

říjen 2008 – Výprava na Slovensko – návštěva sklalního města Brhlovce, vodního mlýna v Bohunicích, parku Topolčianky, Banské Štiavnice, H oršianské doliny

Od 12. do 17. října 2008 proběhlo první mezinárodní setkání v rámci projektu Comenius TriNatural – Chráněná území 3 regionů. Uskutečnilo se ve slovenských Levicích. Hostitelem byla Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Zúčastnilo se ho 54 žáků a 9 pedagogů ze všech 3 partnerských škol. Z naší školy to bylo 15 studentů a 3 pedagogové. Tito zde poznali krásy a historii  Arboreta v Mlyňanoch, Topolčianského hřebčína a parku, skalního města Brhlovce, vodního mlýna v Bohunicích, Banské Štiavnice, zámku sv. Antona a chráněné krajinné oblasti Horšianské doliny. Na základě pracovních listů žáci všechna místa zdokumentovali a vytvořili o nich čtyřjazyčné prezentace.

Fotografie z akce – zde.
Esej o průběhu akce – zde.

 

Pracovní listy ke stažení:
Brhlovce Topolčianky
Arboretum Mlyňany Banska Štiavnica
Vodní mlýn Bohunice Horšianská dolina

6. listopadu 2008 – Výtvarná dílna
Proběhla výtvarná dílna, kde se žáci a pedagogové školy učili nové techniky práce s přírodními materiály, jako např. pletení zvonků z pedigu, drátkování s kameny i samostatně, decoupagne (ubrouskovou techniku) na svíčkách a hliněných květináčích. Práci vedla paní Jana Reichlová a zúčastnilo se 30 žáků a 8 pedagogů školy. Výrobky si bude možné prohlédnout na adventní slavnosti naší školy. Fotografie z akce najdete – zde.

únor – duben 2009 – měření čistoty ovzduší a vody, sázení lesa, čištění řeky
Žáci 2. L během měsíce února a března měřili čistotu ovzduší prostřednictvím výskytu lišejníku ve školním parku.

Mapovani lišejníků Potřeby
Námět na praktické cvičení Lišejníky
Závěr – stanovení znečištění

15. dubna 2009 – Výsadba stromků v lese
Proběhla dílčí aktivita projektu. Třída 3. L provedla výsadbu jedle pod dohledem   zástupce vítkovských lesáků p. Špoka. Současně provedl odborný výklad o lesním   hospodaření, o změnách, které se v poslední době dějí v okolních lesích, kdy původní   výsadba schne, a proto se vysazují nové druhy jehličnanů. Několik fotografií z akce najdete – zde.   Esej – výsadba stromků – zde.

duben 2009 setkání v Opavě – naučná stezka Hvozdnice, exkurze do chráněných území

19. – 24. dubna 2009 – proběhlo druhé mezinárodní setkání v rámci projektu. Akce  se zúčastnilo 47 žáků a 8 pedagogů ze všech tří partnerských škol. Naši školu reprezentovalo 17 žáků a 3 pedagogové. Prošli  jsem území naučné stezky Hvozdnice, dendrologickou stezku opavských parků a stezku v raduňských mokřadech. Navštívili jsme Slezské zemské muzeum, Hlásku, SVČ, zříceninu hradu Vikštejn, Arboretum a zámecký park v Hradci n. Moravicí a v Raduni. Byli jsme se podívat, jak probíhá Den Země na ekologické ZŠ Žimrovice a v Žimrovicích jsme také prošli unikátní technickou památku papírenský náhon. Na základě pracovních listů žáci všechna místa zdokumentovali a vytvořili o nich čtyřjazyčné prezentace.

Program akce Pracovní listy ke stažení
Setkání v Česku – esej Vyhodnocení poznávačky-Hvozdnice
Fotografie

září 2009 –  „Ukliďme si svět!“
8. října 2009 proběhla dílčí aktivita projektu Comenius „Ukliďme si svět!“. Aktivita byla přesunuta z 25. září, protože jsme touto dobou měli právě projektový týden v Polsku. Práce se zúčastnilo 47 studentů a 8 pracovníků školy. Uklidilo se velmi důkladně okolí školy, včetně sídliště a DM, nasbíraly se žaludy v parku pro ostravskou ZOO, upravila se mineralogická expozice, sklidilo se ovoce v ovocném sadu, schovaly se truhlíky z oken celé školy a vyplely se vřesoviště v parku školy.
Fotografie z akce – zde.

říjen 2009 – výprava do Polska – exkurze do chráněného území Lesní správa Kobiór, Pszcyna, do krajinného parku Góra sw. Anny a Góry Opawskie

20. – 25. září jeli naši žáci do polské partnerské školy v Komorně na další, v pořadí třetí setkání v rámci projektu Comenius. Náplní společného týdne byla prohlídka partnerské školy, výjezd na skládku odpadu v Kedzierzyně, práce s papírovým proutím, celodenní prohlídka Pszcyny (naučná stezka, skanzen, palác), národní park Góry Opawskie s výstupem na Biskupskou Kopu a Góra Sw. Anny, prohlídka muzea slezských povstání, prohlídka vesnice Kamień Ślaski, která získala titul Nejkrásnější vesnice Evropy, saxofonový koncert v zámečku a návštěva města Kedzierzyň-Koźle.

Fotografie z akce Zážitkový deník
Pracovní listy ke stažení:
21. září 2009 23. září 2009
22. září 2009 24. září 2009

říjen 2009 – práce s přírodními materiály

19. října 2009 proběhla výtvarná dílna, která je dílčí aktivitou ekologického projektu Comenius. Pod vedením 2 českých a 1 polské lektorky si žáci, učitelé i jejich potomci vyrobili hvězdu nebo zvoneček z pedigu s přízdobou (p. Jana Reichlová), namalovali a ozdobili si květináč ubrouskovou technikou, včetně krakelování a zasněžovacíhoefektu (p. Radmila Šrajerová) a největší pozornost věnovali technikám přivezeným z Polska. Paní Jola Jakoniuk nám ukázala, jak se vyrábějí krásné bílé koule na stromeček, kterým se říku „bombky“, i další možnosti vánočních dekorací. Ukázky našich prací uvidíte na Adventní slavnosti naší školy.
Fotografie z akce – zde.

12.-15. listopadu 2009 proběhla na partnerské škole v Levicích schůzka koordinátorů projektu Comenius. Mobility na Slovensku v Levicích se zúčastnili 2 pedagogové z Česka, 2 z Polska, 2 ze Slovenska. Náplní schůzky byly tyto aktivity:
– setkání s ředitelem slovenské školy – představení nových projektových záměrů, informace o probíhajícím projektu, informace o nových partnerech a současném dění na partnerských školách
– aktualizace informací o slovenské partnerské škole
– prezentace výsledků konference pořádané polskou NA, která se týkala diseminace výsledků a přípravy závěrečné zprávy projektu Comenius
– ukázka práce agentury Bosorka TV, která by měla připravovat videomateriály projektů
– příprava koncepce výstupů projektu Comenius
– príprava koncepce nového projektu Leonardo Partnerství
– informace o nových partnerech (Litva, Slovinsko, Řecko)
Fotografie z akce – zde.

únor – duben 2010 – měření čistoty ovzduší a vody, sázení lesa, čištění řeky
duben 2010 – aktivita v ČR – tvorba závěrečné prezentace na Hrčavě

27. – 30. dubna 2010 přijeli zástupci polských a slovenských partnerských škol na další setkání v rámci projektu Comenius. Setkání začalo v koordinující škole v Opavě tvorbou závěrečné prezentace projektu, kterou prokládala přednáška pana Rychteckého o cestování po západním Burjatsku. Ve čtvrtek se všichni účastníci přesunuli na Jablunkovsko na horskou chatu Gírová, odkud se společně vypravili na česko-polsko-slovenské pomezí na Hrčavu. Součástí poslední projektové mobility byla i soutěž o výměnu hřebíků. Setkání se velmi vydařilo, k čemuž nemálo přispělo i výjimečně vlídné slunné počasí.
Fotografie z akce – zde.

červen 2010 – konference pro veřejnost


ZPĚT NA PROJEKTY