Angličtina pro chemikyProjekt „Angličtina pro chemiky ve výrobě plastů a léčivých přípravků.“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0038

  Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
číslo výzvy 2,
název výzvy Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast podpory 1.1,
název prioritní osy Počáteční vzdělávání,
název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

4 936 553,60 Kč

 Projekt zajišťuje lepší adaptabilitu absolventů oborů Chemik operátor – průmyslová chemie a Přírodovědné lyceum v podnicích vyrábějících plasty a léčivé přípravky  zlepšením jejich dovedností v angličtině podle požadavků zaměstnavatelů. Zapojení  zaměstnavatelů jako partnerů a rodilých mluvčích přispěje ke zvýšení motivace žáků  učit se komunikovat v angličtině.

 Skládačka ke stažení v PDF
 www.anglictinaprochemiky.cz


ZPĚT NA PROJEKTY