Leonardo Agropuzzle II.Leonardo Partnerství – Agropuzzle II. – CZ/13/LLP-LdV/PS/134007
2013 – 2015 spolupráce CZ, PL, SK, PT, HR, RO – ukázky dobré praxe v agroturistice se zaměřením na ovocnářství, rozvoj venkova, místní produkty a včelařství.

Ve dnech 5. – 11. ledna 2014 proběhne mezinárodní setkání projektu Leonardo u české koordinující organizace. Přijedou zástupci PL, SK, RO, PT a zúčastní se také zástupci Natura Opava. Projekt je zaměřen především na studenty VOŠ a cílový obor je zemědělství.
Program setkání ke stažení – zde.

Začátkem ledna proběhlo 1. mezinárodní setkání projektu v ČR. Setkání se zúčastnilo celkem 43 účastníků, z naší školy 8 studentů a 2 pedagogové. Fotografie ze setkání – zde.

22. duben 2014 – proběhla dílčí aktivita projektu Agropuzzle 2 a sice exkurze na dvě zemědělské farmy. Navštívili jsme Vitaminátor pana Sošky v Sosnové (produkce ovocných a zeleninový šťáv) a Farmu na konci světa ve Starých Heřminovách (chov koz, zpracování kozích produktů). Exkurze se zúčastnili studenti 3. VOŠ a 1. L. Fotografie z akce – zde.

Mobilita Portugalsko
Ve dnech 4. – 13. dubna 2014 se uskutečnila druhá mobilita projektu spolupráce v oboru zemědělství se zaměřením na ovocnářství, včelařství a lokální produkci. Zúčastnilo se 6 zástupců naší školy. V rámci této mobility si studenti VOŠ a pedagogové mohli prohlédnout ukázky dobré praxe místních portugalských farem, stihli jsme také prohlídku hlavního města Lisabonu.
Více studentský deník – zde. Fotografie z akce – zde.

Mobilita Polsko
Ve dnech 8. až 14. června 2014 proběhne 3. mobilita projektu Agropuzzle 2 zaměřeného na druhy podnikání v zemědělství, především na lokální produkci,  včelařství a ovocnářství. Naše škola vysílá na setkání 8 zástupců. Hostitelskou organizací je polská škola v Kedzierzyn-Koźle. Program ke stažení – zde.

8. – 14. června 2014 proběhla 3. mobilita projektu Agropuzzle 2, který se zaměřuje na různé typy podnikatelských aktivit v zemědělství se zvláštním důrazem na lokální produkci, ovocnářství a včelařství. Partnery projektu jsou organizace z PL, PT, SK, RO a za CZ naše škola jako hlavní koordinátor a Natura Opava jako partner. Součástí setkání byla např. návštěva firmy Kania and sons, která se zabývá zpracováním žampionového substrátu,  farem na pěstování jahod, chřestu, bio zeleniny v Borzyslawicích, soukromého včelaře, chov pstruhů v Pokrywné, mlékárny a šlechtitelského ústavu obilnářského v Glubczycích. Kromě zvyšování kvalifikace v zemědělském oboru šlo i o navázání kontaktů mezi mládeží a dospělými všech 5 států, kteří museli překonat jazykovou bariéru a začít komunikovt v angličtině. S kulturou a historií se účastníci mohli seznámit během návštěvy poutního místa Hora sv. Anny, univerzity v Opoli, k definitivnímu prolomení ledů došlo při výstupu na Biskupskou kopu z Pokrywné.


V termínu  13. -21. 6. 2015 se zúčastnilo 6 zástupců naší školy poslední mobility projektu v Rumunsku. Součástí programu byla návštěva zemědělské univerzity, Parlamentu v Bukurešti, včelařského institutu a soukromého včelaře v Tulcea, ptačí rezervace v Dunajské deltě, ekoturistického muzea v Tulcea, zemědělského venkovského muzea v Slobodzie a zemědělských farem pro chov prasat, hovězího, pěstování luštěnin, obilí, rajčat a švestkového sadu.

Rumunsko_denik1 Rumunsko_denik2 Rumunsko_denik3

ZPĚT NA PROJEKTY