spotřeba vodySpotřeba vody v roce 2003/08 

Závěry vyplývající ze závěrečné práce Martina Juříka: Graf vypracovaný z údajů za posledních 5 let poukazuje na to, že spotřeba vody na naší škole neustále roste. Způsobuje to hlavně nárůst žáků na naší škole, ale taky jejich přístup k jejímu užívání a spotřebě.

 

Za poslední 3 roky stoupl počet žáků z 411 na 497. K tomu se musí započítat ještě pracovníky školy, kterých od roku 2008 je  82. Vzhledem k nově otevřeným studijních oborů je možné očekávat další nárůst uchazečů a nejspíš i pedagogických pracovníků. Spotřeba vody by teda měla narůstat také.

Cena vodného

Graf č.3 poukazuje nárůst ceny vodného od roku 2003 do roku 2008.

Pomocí informací o částkách, které škola za posledních 5 let platila za vodu, byla po vydělení s počtem spotřebovaných kubických metrů znát cena vodného. Jak lze poznat z grafu, cena vody za 1m3 neustále roste a to nejvíce za poslední rok. Bude-li stoupat spotřeba vody na škole, budou stoupat i její výdaje k jejímu uhrazení.

 

ZPĚT NA EVVO