učíme děti třídit odpadŽáci naší školy navštěvují mateřské i základní školy, kde učí děti třídit odpady a rozpoznávat hliníkový odpad. Také pomáhají mateřským školám s tříděním hliníku.

Ve školním roce 2016/17 tuto činnost vykonávaly žákyně přírodovědného lycea Táňa Svobodová a Eliška Havalová, která výsledky tohoto pedagogického a sběrového působení shrnula ve své závěrečné práci  ZP-Sběr hliníku v mateřských školách. Výukový program byl zrealizován celkem jedenáctkrát, devětkrát v mateřských školách a dvakrát v základních školách.

 

Děvčata pomáhala v některých mateřských školách třídit hliníkový odpad. Výsledky sběru a třídění jednotlivých kategorií hliníkového odpadu v navštěvovaných mateřských a základních školách ukazuje následující tabulka.

Ve školních roce 2017/18 a prvním pololetí školního roku 2018/19 v této činnosti pokračovala děvčata přírodovědného lycea Tereza Królová, Lucie a Moravcová a Eliška Štencková, která výsledky zpracovala ve své závěrečné práci odkaz na ZP-Sběr hliníku v mateřských školách2. Celkem dvanáctkrát navštívila děvčata mateřské školy se svými výukovými programy.

V tomto období rovněž děvčata pomáhala s tříděním hliníkového odpadu ve třech mateřských školách. Výsledky jejich činnosti jsou shrnuty v následující tabulce.

V druhé polovině školního roku 2018/19 do mateřských škola začala docházet děvčaty 1.ročníku studijního oboru Agropodnikání Veronika Podolínská a Klára Hartmannová.

 

ZPĚT NA EVVO