opatřeníProvedená opatření pro snížení spotřeby elektrické energie

Na chodbách byly nad vypínače umístěny jednoduché piktogramy, které usnadňují lepší orientaci zapnutí světel.

Na dveře toalet byly vylepeny štítky, které upozorňují na vypnutí světel při odchodu.

 

ZPĚT NA EVVO