možnosti úspor elektrické energieOsvětlení ve třídách  

 •  Ve většině tříd jsou během dne zatažené žaluzie (i když venku nesvítí sluníčko) a rozsvícená všechna světla (mnoho žáků si neuvědomuje, že denní světlo je pro ně to nejlepší).
 •  Další zbytečností jsou rozsvícená světla v prázdných třídách a někdy i v odpoledních hodinách po ukončení vyučovacích hodin.

 

Osvětlení na chodbách 

 •  Během vyučovacích hodin se zbytečně svítí na chodbách.
 •  Často se svítí na chodbách před záchody v přízemí či 2. patře i po skončení vyučování.
 •  Na chodbách je spousta vypínačů a člověk se potom špatně orientuje, který má použít.

 

Spotřebiče (počítače, bedničky, diaprojektory)

 • Ve spoustě tříd zůstávají po vyučování zapnuté počítače, bedničky i diaprojektory v režimu stand-by (žáci ani vyučující tomu nevěnují příliš velkou pozornost, dochází tak ke zbytečné spotřebě elektrické energie).
 • Jsou zapnuté bedničky po celou dobu vyučování, i když nejsou potřeba.

Osvětlení na toaletách

 • Na všech toaletách zůstávají neustále rozsvícena světla během vyučovacích hodin i po vyučování, a tím pádem dochází k obrovským ztrátám elektrické energie.

 

Osvětlení v šatnách 

 • Nejhorší situace je asi v šatnách, žáci nerespektují osvětlení a neřeší, že při každém odchodu by se světla měla zhasínat, aby nedocházelo ke zbytečným únikům elektrické energie.
 • Situace by se vyřešila vhodnou instalací čidel pro automatické rozsvícení/zhasnutí světel.

 

Další opatření, která by vedla k úspoře elektrické energie

 •  Instalovat pohybová čidla v šatnách a na toaletách, která spínají světla pouze při pohybu.
 •  Instalovat LED osvětlení.
 •  Odpojit přístroje z funkcí stand-by od elektrické energie v době víkendů, svátků a prázdnin.

 

ZPĚT NA EVVO