hygienická zařízeníZávěry vyplývající ze závěrečné práce Martina Juříka:

Výzkum byl zaměřen na veřejně přístupné hygienické zařízení, kde byl proveden průzkum technologie a změřen průtok vody daným zařízením, pokud to bylo možné. Prozkoumány byly toalety a jejich vybavení v areálu školy, a sice ve všech patrech hlavní budovy i v suterénu, v šatnách a na toaletách u tělocvičny a na staré hale. Byl zaznamenán počet zařízení a pomocí 1l kádinky, odměrného válce a hodinek změřen objem průtoku vody u jednoho náhodně vybraného objektu za určitý časový limit (5sek, 3sek, 1sek), nakonec se tyto hodnoty přepočítaly na jednu časovou míru – 1minutu. V případě kohoutků byly při pokusu oba puštěny naplno, u pákových baterií nastaveno do střední polohy (mezi teplou a studenou) a voda puštěna naplno. Došlo se k těmto výsledkům:

 

Přízemí

Pánské toalety
1 umyvadlo: páková baterie, bez perlátoru; 22,8 l/min
5 pisoárů
3 toalety s možností zastavení průtoku

Dámské toalety
1 umyvadlo, páková baterie, bez perlátoru; 21,54 l/min
3 toalety s možností zastavení průtoku

1.  patro

Pánské toalety
1 umyvadlo- páková baterie, perlátor; 12,24 l/min
2  toalety s možností zastavení průtoku
2  pisoáry

Dámské toalety
1  umyvadlo, páková baterie, perlátor; 12,6/min
1 sprcha
2 toalety s možností zastavení průtoku

2. patro

Pánské toalety
1 umyvadlo, páková baterie, 16,8 l/min
5 pisoárů
3 toalety s možností zastavení průtoku

Dámské toalety
1 umyvadlo, páková baterie, perlátor, 11,52 l/min
3 toalety s možností zastavení průtoku

Laboratoř kytek
1 umyvadlo s 1 kohoutkem, bez perlátoru; 14,4 l/min

4.L
1 umyvadlo s kohoutkem, perlátor, 8,4l/mim

Tělocvična

Pánské toalety
1 toaleta s pouze úplným splachováním
1 umyvadlo s kohoutky, bez perlátoru , 62,4 l/min

Dámské toalety
1 toaleta s pouze úplným splachováním
1 umyvadlo s kohoutky, bez perlátoru, 31,5 l/min

Šatna Hoši
1 toaleta s pouze úplným splachováním
3 sprchy s kohoutky, bez perlátorů, 21 l/min
4 umyvadla s kohoutky bez perlátoru, 22,08 l/min
1 malé umyvadlo s kohoutky, bez perlátoru, 60,6 l/min

Šatna dívky
1 toaleta s pouze úplným splachováním
3 umyvadla s kohoutky bez perlátoru, 19 l/min
3 sprchy s kohoutky, bez perlátorů, 24,6 l/min +1 sprcha kape
1 malé umyvadlo s kohoutky, bez perlátoru 60,6 l/min

Suterén

Pánské toalety
1 toaleta s možností zastavení
1 umyvadlo s s pákovou baterií, bez perlátoru, 46,2 l/min
1 sprcha bez perlátoru, 20,4 l/min

Dámské toalety
1 toaleta s možností zastavení
1 umyvadlo s s pákovou baterií, bez perlátoru, 30,6 l/min
1 sprcha bez perlátoru, 23,4 l/min

Hala                           

Pánská toaleta
2 pisoáry
2 umyvadla s1 kohoutkem bez perlátoru, starý typ perlátoru (sítko) 29,1 l/min
1 toaleta s pouze úplným splachováním

Dámská toaleta
1 toaleta s pouze úplným splachováním
2 umyvadla s 1 kohoutkem bez perlátoru, 31,8 l/min

Závěr

Z těchto výsledků je zřejmé, že některé zařízení vodou šetří, jiné však vodou plýtvají. Z průzkumu bylo k vodě nejšetrnější umyvadlo ve třídě 4.L s průtokem 8,4 l/min, naopak nejvíce  propouštělo umyvadlo v tělocvičně na pánských záchodech, celých 62,4 l/min.

 

Ztráty vody nastávají:

  • u umyvadel bez perlátorů nebo se zastaralými typy perlátorů
  • u umyvadel s kohoutky
  • u plně splachovacích toalet

 

 

ZPĚT NA EVVO