hospodaření s vodouProblematika vody nám není lhostejná. V roce 2009 student čtvrtého ročníku přírodovědného lycea Martin Juřík zpracoval problematiku pitné vody ve své závěrečné maturitní práci „Pitná voda jako vyčerpatelná surovina.“ 

 

ZPĚT NA EVVO