energieV roce 2017 proběhlo sledování spotřeby elektrické energie  v  hlavní budově školy  a  v nové hale, na kterém se podílela Silvie Vlachynská – studentka 4.ročníku přírodovědného lycea. Výsledky byly zpracovány formou závěrečné práce. (Spotřeba elektrické energie  na MSŠZe a VOŠ v Opavě) Její výsledky jsou zaznamenány v následujících grafech a tabulkách:

Dalším úkolem bylo měření spotřeby energie elektrických zařízení (diaprojektorů a bedniček), která se nacházejí ve škole v režimu stand-by. Měření proběhlo pomocí měřicího přístroje EMF-1 multifunkční měřič spotřeby elektrické energie.

Byla vyčíslená celková roční cena, kterou by škola ušetřila, kdyby se tato zařízení vypínala a nezůstávala v režimu stand-by.

 

ZPĚT NA EVVO