Nové složení Studentského parlamentu


V pondělí 21. 10. 2019 proběhlo první zasedání Studentského parlamentu v tomto školním roce. Hlavním bodem programu byla volba nového předsedy, jelikož stávající úspěšně složil maturitní zkoušku a školu opustil. Volební komise ve složení Karel Schindler (4.L), Magdaléna Najsrová (1.N) a Mgr. Alena Kaňová po sečtení všech hlasů zúčastněných vyhlásila jména předsedy a jeho zástupce: Ondřej Polášek (2.A ) – předseda, Marcela Křížová (2.L) – zástupce předsedy. Zároveň byli přivítáni noví členové z řad I. ročníků, stanoven program na aktuální školní rok a priority nového parlamentu.
Zpracovala: Mgr. Alena Kaňová