Nová informace pro nepřijaté uchazeče o studium


V návaznosti na ustanovení § 65 odst. 4 (vyhl. č. 232/2020 Sb.) vydané 7. 5. 2020 vyjadřuje uchazeč svou vůli být přijat na základě nového rozhodnutí formou žádosti. To znamená, že každý uchazeč, který nebyl na  Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Opava, příspěvková organizace   přijat a stále má o studium na naší škole zájem, musí poslat žádost o nové rozhodnutí. Nepřijatým uchazečům jsme dopis s vyrozuměním odeslali.

Žádost se podává do tří pracovních dnů od seznámení s touto skutečností. Lze ji přinést osobně v pracovní dny od 8 do 12 hod. na sekretariát školy, poslat poštou nebo podepsanou naskenovat a odeslat e-mailem. 

Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech:
555 333 001 nebo 736 765 533.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy